Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới phun 8 tia – Không chân

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 8 lít/1h

Các loại dây - ống - co - T - nối...

100 nối dây nhỏ giọt 16mm

450.000  300.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 90mm

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 2 lít/1h

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-122Y

27.000  18.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130A

27.000  18.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-1602G

30.000  25.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-121G

27.000  18.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Taiwan K-130

27.000  18.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4lít màu xanh dương tưới gốc

5.000  3.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

100 nối dây nhỏ giọt 16mm

450.000  300.000