Chính sách thanh toán

  1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ hình thức thanh toán nào dưới đây để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website ALADIN.NET.VN

1.1. Thanh toán trả trước : Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

– Mã giảm giá;

– Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);

– Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…)

1.2 Thanh toán trả sau : Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Asia Vietnam Dragon giao hàng và chỉ áp dụng với hình thức thanh toán bằng tiền mặt

1.3. Việc kết hợp thanh toán

Khách hàng chỉ có thể kết hợp thanh toán Mã giảm giá với một trong các hình thức thanh toán còn lại.

  1. Chi tiết các hình thức thanh toán
Các hình thức thanh toán được chấp nhận Số lần sử dụng tối đa cho 1 đơn hàng Chi tiết Điều kiện để thanh toán được chấp nhận
1. Thanh toán bằng tiền mặt Theo lần giao hàng Thu tiền mặt khi giao hàng Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Mã giảm giá 01 mã Là một dạng mã code có giá trị như tiền mặt và được sử dụng trong giao dịch thanh toán hóa đơn hàng hóa, sản phẩm tại Asia Vietnam Dragon Mã còn hạn & chưa bị sử dụng ở bất kỳ đơn hàng nào của Asia Vietnam Dragon. Khách hàng có thể sử dụng để giảm trừ trên tổng giá trị mua hàng hiện tại. Không quy đổi thành tiền mặt và không hoàn trả tiền thừa nếu giá trị sử dụng thấp hơn giá trị mã giảm giá.
3. Biên nhận thanh toán 01 mã Trong trường hợp đổi, trả hàng tại cửa hàng Asia Vietnam phát hành 1 BNTT để áp dụng cho 1 lần thanh toán tiếp theo thay cho tiền và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp phát Biên nhận còn giá trị sử dụng (trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành); mã biên nhận chưa được sử dụng tại bất cứ cửa hàng nào của Asia Vietnam Dragon
4. Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán /trả trước nội địa) 01 thẻ Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa của các ngân hàng trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán Onepay Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
5. Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế 01 thẻ Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA, MasterCard, JCB, Union Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành, có kết nối với cổng thanh toán Onepay Thẻ của khách hàng phải đủ điều kiện để thanh toán trực tuyến theo quy định của ngân hàng thanh toán và tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
  1. Quy định về hoàn tiền

– Hoàn tiền được thực hiện khi Khách hàng đã thanh toán cho Asia Vietnam Dragon nhưng sau đó phát sinh các vấn đề sau:

  • Hết hàng nên không thể giao đủ số lượng và mặt hàng trong Đơn đặt hàng của Khách hàng
  • Đổi, trả hàng theo đúng Chính sách đổi trả
  • Hủy hàng thành công trước bằng cách gọi điện lên Tổng đài trước thời điểm Asia Vietnam Dragon bắt đầu tiến hành giao hàng cho Khách hàng (Theo Điều khoản và điều kiện giao dịch)
  • Đơn hàng không thành công nhưng hệ thống vẫn trừ tiền của Khách hàng

– Số tiền Khách hàng được hoàn sẽ không lớn hơn số tiền mà Khách hàng đã thanh toán (không bao gồm giá trị Mã giảm giá mà Khách hàng sử dụng)

– Khách hàng được hoàn tiền theo các hình thức sau:

Hình thức thanh toán Hình thức hoàn trả Thời gian

(ngày làm việc)

Ghi chú
Mã giảm giá Mã giảm giá 1 ngày Chỉ áp dụng với trường hợp đơn hàng của Khách hàng có sử dụng Mã giảm giá để thanh toán nhưng Asia Vietnam Dragon không có đủ hàng để giao cho Khách hàng

Những trường hợp sau, Asia Vietnam Dragon sẽ không hoàn trả lại Mã giảm giá cho khách hàng:

Giao hàng không thành công do không liên hệ được với Khách hàng (Chính sách giao hàng)

  • Trả hàng tại cửa hàng
  • Nghi ngờ giao dịch gian lận, đầu cơ
  • Khách hàng chủ động hủy đơn hàng
Cổng thanh toán Onepay Thẻ ngân hàng    
– Thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế 7-14 ngày  
– Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán /trả trước nội địa) 3-7 ngày  
Mọi hình thức thanh toán Biên nhận thanh toán (Đổi trả hàng tại cửa hàng) Ngay lập tức Nhân viên tại cửa hàng sẽ cấp cho Khách hàng ngay khi hoàn tất thủ tục cho Khách hàng

– Các trường hợp giao hàng không thành công dẫn đến hủy đơn, Asia Vietnam Dragon sẽ hoàn lại toàn bộ tiền mà khách hàng đã thanh toán.