Miễn phí vận chuyển

Asia Vietnam Dragon miễn phí vận chuyển hàng trong những trường hợp sau:

  • Miễn phí vận chuyển hàng trong bán kính 5km đổ lại tại Hà Nội.
  • Chính sách miễn phí vận chuyển đi nội địa các tỉnh sẽ được căn cứ vào số lượng hàng hóa thực tế trên mỗi đơn hàng.