fbpx

Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội là tổ chức Đảng có số lượng Đảng viên đông thứ 2 trong Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội. Tính đến ngày 15/7/2020, Đảng bộ bộ phận Văn phòng hiện nay có 4 chi bộ trực thuộc với 51 đảng viên.

Xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất - Ảnh 1.

Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN; đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 các cấp uỷ và đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ bộ phận Văn phòng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng bày tỏ vui mừng, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội NDVN.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội, Đảng bộ bộ phận Văn phòng đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, của Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư và Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII của Ban Chấp hành T.Ư Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất - Ảnh 3.

Đại biểu tại Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được chú trọng, tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ bộ phận được nâng lên. Các đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả, kịp thời quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ bộ phận.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ bộ phận Văn phòng cơ quan T.Ư Hội tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng T.Ư Hội NDVN vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tiên phong, gương mẫu đi đầu, thực hiện phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và “Tự giác, tự tin, tự trọng, tự lập, tự học, tự vươn lên”.

Xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất - Ảnh 4.

Đại biểu tại Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thiện – Chánh Văn phòng T.Ư Hội tiếp tục tái cử được bầu làm Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Thào Xuân Sùng trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan, Đảng uỷ bộ phận Văn phòng T.Ư Hội đã có nhiều nỗ lực cố gắng quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận, khắc phục từng bước một số hạn chế và tạo được sự chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt, động viên toàn thể đội ngũ cán bộ và đảng viên phấn đấu làm tròn chức năng nhiệm vụ, phục vụ tận tình và có hiệu quả hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan.

Xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất - Ảnh 5.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng hoan nghênh và đánh giá cao việc Đảng uỷ bộ phận Văn phòng xác định chủ đề Đại hội “Nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và phát triển”. Tư tưởng đó đặt ra đòi hỏi mỗi đảng viên và mỗi chi bộ phải thấm nhuần và thực hiện một cách tích cực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận mà Đại hội hôm nay sẽ quyết nghị.

Tại Đại hội, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh một số giải pháp cần quan tâm và triển khai thực hiện tốt.

Thứ nhất mỗi đồng chí phải hiểu sâu sắc văn phòng T.Ư Hội là một bộ phận tổ chức các hoạt động liên quan đến những công việc chung, đối nội, đối ngoại, đảm bảo các điều kiện và phương tiện công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực T.Ư Hội mà cán bộ, công chức, viên chức là “bảo mẫu” làm việc tận tuỵ, tận tâm và chuyên nghiệp; trọng tâm là làm việc tổng hợp và trực tiếp trợ giúp cho sự điều hành của lãnh đạo cơ quan.

Thứ 2, phải nêu gương mà trước hết là nêu gương cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư và tự học không ngừng nghỉ để mở mang tri thức, học cách viết và chuyên môn nghiệp vụ công tác, học lý luận chính trị, học đi đôi với hành. Đồng thời, vận dụng nhuần nhuyễn kỹ năng “3 hiểu, 2 hỏi” để học từ đồng chí của mình và học từ các nhà nông thành công để hoàn thiện bản thân, xây dựng mẫu hình cán bộ Hội thực tâm, thực tài, thực chất.

Thứ 3 làm việc văn phòng phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là biết quý trọng thì giờ và sức lao động, luôn ngăn nắp và sạch sẽ, văn hoá và văn minh, thường xuyên cầu thị tiến bộ, rút kinh nghiệm, không ngừng cải tiến và đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác.

Thứ 4, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, kiên quyết phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức , lối sống, “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhất là chú trọng phòng tránh phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc và sai trái về quan điểm, không chấp hành các nguyên tắc của Đảng và không chịu tiếp thu ý kiến đúng đắn của người khác.

Thứ 5 luôn luôn nhớ tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ “chi bộ tốt là do các Đảng viên đều tốt”, “chi bộ mạnh là do các Đảng viên hăng hái và gương mẫu” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã chỉ dẫn. Do đó, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng để tiến bộ.

Box: Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội NDVN và các nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên.

Phấn đấu 100% đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

100% đảng viên ký cam kết không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ bộ phận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nguồn bài viết