fbpx


Từ ngày 21 – 22/9, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tổ chức tập huấn, giới thiệu về Chương trình Danh lục Xanh và Sử dụng Cẩm nang Danh lục Xanh IUCN.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các chuyên gia đến từ IUCN, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việt Nam, Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, USAID đã trực tiếp giới thiệu về Chương trình Danh lục Xanh IUCN, các hợp phần và các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn.

Tại đây, các chuyên gia cũng hướng dẫn cán bộ chuyên môn của Vườn trong việc tự đánh giá vườn quốc gia, theo các tiêu chí để hướng tới đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Đăng ký Danh lục Xanh IUCN là một trong những hành động của Vườn Quốc gia Cúc Phương nhằm thực hiện có hiệu quả phương án Quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nguồn bài viết