fbpx

Cụ thể, mục 2, Chương V Chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi đã có quy định rất chi tiết những quy định liên quan đến đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi, vận chuyển, nghiên cứu khoa học…

Điều 69 đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi quy định, các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y; không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Vụ bò tót gầy trơ xương ở Ninh Thuận: Vi phạm quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi? - Ảnh 1.

Một con bò tót lai gầy trơ xương. Ảnh: Quang Đăng.

Điều 70 đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển quy định, tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Điều 71. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ. Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây: Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

Điều 72. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác. Vật nuôi sử dụng trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác phải được đối xử nhân đạo theo quy định tại các điều 69, 70 và 71 của Luật này.

Đối xử nhân đạo với vật nuôi phải tôn trọng, hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp thuận.

Nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị đang sở hữu đàn bò tót lai này đã vi phạm Luật Chăn nuôi về đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Được biết, sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chuyển giao đàn bò tót lai gầy trơ xương cho Vườn quốc gia Phước Bình nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã giao Sở Khoa học Công nghệ cùng Vườn quốc gia Phước Bình khẩn trương kiểm tra việc đàn bò tót lai gầy trơ xương do bị bỏ đói; yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phát triển nguồn gen bò tót lai F1 quý hiếm và triển khai các thủ tục để tiếp nhận đàn bò tót lai F1.

Nguồn bài viết