fbpx

Trước đó, ngày 6/1, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ UBND (Quyết định 22) về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, trong đó có tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NNPTNT.

Theo đó, Bộ NNPTNT đã có 3 công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ việc sắp xếp, tổ chức lại theo Quyết định 22 không phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết số 18), Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐCP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NNPTNT, Bộ Nội vụ.

Vụ Bộ NNPTNT “tuýt còi” Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau: Đề nghị báo cáo Thủ tướng - Ảnh 1.

Một phần văn bản lần thứ 4 của Bộ NNPTNT “tuýt còi” Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, Bộ NNPTNT nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức như trên gây khó khăn cho ngành NNPTNT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong tình hình mới với nhiều thách thức.

 Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng Quyết định 22 nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. 

Ngày 20/8, UBND tỉnh Cà Mau có Công văn số 5020/UBND-NC về việc thực hiện Quyết định 22.

Cụ thể, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 18, đồng thời nhấn mạnh điểm d, Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết 56/2017/QH14 quy định “Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại”.

Với nhận định này, Bộ NNPTNT cho rằng, Nghị quyết số 18 đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo “Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển”. 

Việc tổ chức lại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm của Cà Mau không đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ trong cả nước khi giao chức năng nhiệm vụ của Sở NNPTNT cho một đơn vị thuộc Sở Y tế.

Vụ Bộ NNPTNT “tuýt còi” Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau: Đề nghị báo cáo Thủ tướng - Ảnh 2.

Bộ NNPTNT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc nêu trên, đảm bảo thống nhất trong cả nước. Trong ảnh: Văn phòng làm việc của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Ảnh: Chúc Ly.

Liên quan đến ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau: “tại tỉnh, từ khi thành lập và hoạt động cho đến trước khi giải thể, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ thực hiện được khâu quản lý công đoạn ban đầu, sản xuất nhỏ lẻ liên quan đến gia súc, gia cầm và một số mặt hàng rau, củ, quả”. Bộ NNPTNT nhận định, ý kiến này của UBND tỉnh Cà Mau không xác đáng.

Trong thực tế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NNPTNT Cà Mau đã triển khai cơ bản đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ được phân công quản lý toàn bộ chuỗi chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, theo quy định. 

Năm 2019 được Bộ NNPTNT xếp thứ 20 trong tổng số 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ NNPTNT, các lập luận như trên của UBND tỉnh Cà Mau không thuyết phục và không phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Do vậy, Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp có ý kiến về tính hợp pháp, phù hợp của việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước của ngành NNPTNT tại địa phương sang ngành Y tế; Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc nêu trên, đảm bảo thống nhất trong cả nước.

Nguồn bài viết