fbpx


UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí thực hiện hơn 371 tỷ đồng.

Chương trình nhằm thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, các mô hình sản xuất có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp mới.

Bên cạnh đó, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công “Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2035” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ngoài ra, chương trình còn nhằm góp phần để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp mới bình quân năm giai đoạn 2021 – 2025 từ 2-2,5%.

Chương trình sẽ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các tổ chức sản xuất, hộ dân ở Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Chương trình sẽ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho các tổ chức sản xuất, hộ dân ở Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Nhóm đối tượng được tiếp cận chương trình chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất có hiệu quả, công nghệ trong nông nghiệp bao gồm chủ trang trại sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Vĩnh Long phấn đấu hàng năm xây dựng từ 55-70 mô hình chuyển giao công nghệ thâm canh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng GAP. Mục tiêu kỳ vọng có trên 20-30 điểm mô hình ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả kinh tế các mô hình tăng ít nhất 10% so với sản xuất đại trà để nông dân học tập và làm theo.

Cùng với đó, chương trình sẽ tổ chức 3-4 lớp tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho những người làm cộng tác viên khuyến nông cơ sở và nông dân chủ chốt, 7-10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 175-200 nông dân được huấn luyện tay nghề theo phương pháp lớp học hiện trường gắn với mô hình trình diễn và 5-7 diễn đàn khuyến nông địa phương và khu vực. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng ít nhất từ 30-40 câu lạc bộ khuyến nông kiểu mới tại các xã/phường/thị trấn có hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Nguồn bài viết