fbpx


Ngày 15/7, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị vinh danh 6 tập thể, 36 cá nhân điển hình tiên tiến ngành NN-PTNT gian đoạn 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn (bến trái) trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân. Ảnh: Thanh Nga.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn (bến trái) trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân. Ảnh: Thanh Nga.

Trong 5 năm qua (2015- 2020), ngành nông nghiệp Hà Tĩnh tập trung tái cơ cấu ngành và thực hiện phong trào xây dựng NTM thì cũng là lúc các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ. Hàng loạt phong trào được “ấn nút” khởi động như: phong trào “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện thành công Tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng NTM”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung”; phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; “Tích cực đầu tư, thâm canh, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, dự tính dự báo, chủ động phòng trừ dịch bệnh”; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN-PTNT”…

Ở mỗi lĩnh vực, đơn vị thuộc Sở NN-PTNT lại được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, vị trí việc làm. Theo ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh: “Việc phát động các  phong trào thi đua là để tiếp thêm động lực xây dựng ngành NN-PTNT phát triển bền vững. Tất cả chương trình, kế hoạch đều được ngành xây dựng thành mục tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện”.

Đặc biệt, đối với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng NTM, ngành còn phối hợp với địa phương tạo ra sức lan tỏa trong nhân dân, đưa phong trào phát huy một cách sâu rộng. Từ đó, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn để nâng cao thu nhập bền vững cho người sản xuất.

Trao chứng nhận cho các cá nhân điển hình phong trào thi đua yêu nước ngành NN-PTNT, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Thanh Nga.

Trao chứng nhận cho các cá nhân điển hình phong trào thi đua yêu nước ngành NN-PTNT, giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Thanh Nga.

Điển hình như: mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao trong nhà và chăn nuôi tổng hợp ông Lê Văn Bình, HTX Nga Hải, xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) cho doanh thu hàng năm gần 10 tỷ đồng; mô hình thu mua và chế biến thủy sản tại HTX Chiến Thắng, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) lợi nhuận đạt trên 1,5 tỷ (gấp hơn 3 lần trước đây), giải quyết việc làm cho 14 lao động thường xuyên; mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô 500 con/lứa tại hộ ông Nguyễn Viết Thuấn, xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) cho thu nhập bình quân 3 tỷ đồng/năm; mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao tại HTX Hoàng Hà, xã Tượng Sơn (Thạch Hà)…

Số liệu tổng hợp của ngành cho thấy, 5 năm nay, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh chuyển dịch theo hướng có lợi thế với tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất tăng từ 30,4% (năm 2015) lên trên 46% (năm 2020); tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị nông nghiệp tăng từ 48,8% lên trên 53,2%; tỷ trọng giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng từ 6,4% lên 7,8%; thủy sản tăng từ 12,4% lên 16,5%…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Sở NN-PTNT đã trao giấy chứng nhận điển hình phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 cho 6 tập thể và 36 cá nhân.

Nguồn bài viết