fbpx


Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) vừa tổ chức lễ bàn giao và nghiệm thu máy phát cỏ – giàn xịt hỗ trợ cho HTX địa phương.

Theo đó, 65 máy phát cỏ Oshima, 3 giàn xịt thuốc, với tổng trị giá 321,9 triệu đồng được trao cho HTX nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Thành Công tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trong đó, Viện Phát triển kinh tế hợp tác hỗ trợ 320 triệu đồng, 1,9 triệu đồng còn lại do HTX đối ứng bằng kinh phí tự có.

Lãnh đạo Viện Phát triển kinh tế và địa phương trao trang thiết bị hỗ trợ nông nghiệp cho HTX Thành Công. Ảnh: Trần Trung.

Lãnh đạo Viện Phát triển kinh tế và địa phương trao trang thiết bị hỗ trợ nông nghiệp cho HTX Thành Công. Ảnh: Trần Trung.

Được  biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hỗ trợ và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 24 tỉnh, thành phố do Liên minh HTX Việt Nam giao Viện Phát triển kinh tế hợp tác triển khai thực hiện.

Ngoài các trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, Viện Phát triển kinh tế hợp tác còn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tư vấn cho HTX nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Thành Công một số nội dung như: Tư vấn hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động HTX; Tư vấn hoàn thiện điều lệ HTX; Tư vấn hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; Xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của HTX…

Đại diện HTX Thành Công nghiệm thu trang thiết bị được hỗ trợ. Ảnh: Trần Trung.

Đại diện HTX Thành Công nghiệm thu trang thiết bị được hỗ trợ. Ảnh: Trần Trung.

Đồng thời, tổ chức hội nghị “Đánh giá tiềm năng sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung cầu sản phẩm hạt điều tại tỉnh Bình Phước” nhằm đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hạt điều để xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị chủ lực là hạt điều. 

Nguồn bài viết