fbpx


Viện Chăn nuôi cần đảm bảo được đội ngũ cán bộ khoa học mang tầm nhìn chiến lược, chú trọng phát triển các sản phẩm Quốc gia.

Ngày 10/1, Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (bìa phải) trao bằng khen của Bộ NN-PTNT cho cán bộ Viện Chăn nuôi. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (bìa phải) trao bằng khen của Bộ NN-PTNT cho cán bộ Viện Chăn nuôi. Ảnh: Phạm Hiếu. 

Đối mặt với nhiều khó khăn, dịch bệnh, năm 2020, Viện Chăn nuôi tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ mà Bộ NN-PTNT giao, nhất là công tác nuôi dưỡng giống, công tác nghiên cứu khoa học, công tác chuyển giao tiến bộ kĩ thuật… Nhất là trong bối cảnh Dịch tả lợn Châu Phi, từ cuối năm 2019 đến nay, Viện Chăn nuôi đã đóng góp lớn vào công tác phòng chống dịch. Các Trung tâm của Viện đã đang duy trì được đàn giống gốc, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và tái đàn lợn sau dịch bênh…

Kể từ năm 2020, ngành chăn nuôi cơ bản có một hệ thống về giống, về thức ăn chăn nuôi, về môi trường, về sản xuất…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến biểu dương những kết quả mà Viện Chăn nuôi đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, cũng chỉ ra những công tác mà Viện cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: Cần đề xuất những đề tài trong chăn nuôi, trong đó cần chú trọng phát triển các sản phẩm Quốc gia. Tập trung quyết liệt hơn về vấn đề cơ sở vật chất, đảm bảo được đội ngũ khoa học mang tầm nhìn chiến lược cho ngành chăn nuôi…

Nguồn bài viết