fbpx


Tỉnh Bình Định đang tiến hành thông báo, vận động người chăn nuôi đăng ký mua vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò.

Bình Định đang tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bình Định đang tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định cho biết, nhằm chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn, tỉnh Bình Định chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường thực hiện Văn bản số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 của Bộ NN-PTNT về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Văn bản số 7380/UBND-KT ngày 3/11/2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng NN-PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND cấp xã tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh nghi ngờ trong thời gian sớm nhất để có biện pháp lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh.

Tăng cường giám sát đối với trâu, bò nhập vào địa bàn quản lý, để có biện pháp cách ly xử lý nếu có dịch bệnh lây lan. Chủ động rà soát, thống kê số lượng trâu, bò nuôi tại địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí mua vacxin và tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp vacxin viên da nổi cục nếu dịch bệnh xảy ra. Thông báo, vận động người chăn nuôi trâu, bò đăng ký mua vacxin phòng bệnh viêm da nổi cục để tiêm phòng cho đàn vật nuôi của mình.

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, hiện Bình Định có tổng đàn trâu, bò gần 300.000 con. Để bảo toàn đàn đại gia súc trên địa bàn, Sở NN-PTNT Bình Định đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra trâu, bò được vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển ra, vào tỉnh và tại các trạm kiểm dịch đầu mối của tỉnh.

Phối hợp các địa phương tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu kiểm tra để xác định dịch bệnh nghi ngờ trong thời gian sớm nhất. Chủ động liên hệ cung ứng vacxin theo nhu cầu các địa phương đăng ký để tiêm phòng kịp thời phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.

Nguồn bài viết