fbpx

Tại cuộc họp, ông Hè cho biết, tình hình chuột gây hại ở TP Cần Thơ còn nhiều do đó phải chủ động các giải pháp phòng. Hơn nữa, thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra tình trạng người dân diệt chuột bằng thuốc hoá học pha nhớt gây ô nhiễm môi trương, sử dụng điện làm chết người. Do đó, cần phải hướng dẫn, tập huấn người dân diệt chuột hiệu quả hơn.

Cần Thơ họp bàn về kế hoạch chi gần 30 tỉ đồng diệt chuột - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp nhanh với các đơn vị tham mưu cũng như các đơn vị tham gia triển khai kế hoạch chi gần 30 tỉ đồng diệt chuột trong 5 năm (2021-2025)

Theo đó, ông Hè chỉ đạo, các đơn vị có liên quan phải phối hợp diệt chuột theo hướng sinh học, không gây hại cho môi trường và bảo vệ mùa màng tốt nhất.

Ngoài ra, ông Hè cũng chỉ đạo các ngành chức năng phải tăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân được nắm, giúp cho người dân hiểu rõ mục đích, tác dụng của kế hoạch.

Về kinh phí thực hiện kế hoạch diệt chuột 30 tỉ đồng, ông Hè nói: “Đây là kế hoạch dự kiến hỗ trợ khi có tình huống xảy ra. Cụ thể như hỗ trợ về bẫy chuột, thuốc sinh học trên diện tích có nguy cơ bị chuột gây hại nếu có”.

“Kế hoạch bao giờ chúng ta cũng có dự trù kinh phí, trong đó ngân sách là 22,5 tỷ và còn lại là vốn đối ứng của nông dân. Nếu chủ động phòng ngừa thì thiệt hại sẽ ít hơn” – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải thích thêm.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NNPTNT TP Cần Thơ), từ năm 2016 đến năm 2020, tổng diện tích chuột gây hại lúa là 19.415 ha.

Theo đó, tình hình chuột hại lúa vẫn được duy trì và tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2016 là 3.456 ha, năm 2017 là 3.196 ha, năm 2018 là 3.550 ha, năm 2019 là 4.756 ha, năm 2020 là 4.457 ha (chiếm 2-3% diện tích sản xuất lúa).

Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt llàm nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, mưa trái mùa xuất hiện tạo điều kiện thuận lợi cho chuột phát triển và sinh sôi gia tăng một số từ vụ này sang vụ khác.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, nông dân sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng, canh tác xen canh, gối vụ có xu hướng tăng,…tạo điều kiện thuận lợi cho chuột phát triển và gia tăng diện tích gây hại.

Trước thực trang trên cùng với chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ NNPTNT và thực hiện văn bản chỉ đạo số 4446/UBND-KT ngày 28/12/2018 của UBND TP.Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mới xây dựng kế hoạch trên.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, kế hoạch phòng chống chuột trong 5 năm tới dựa trên cơ sở kịch bản dự báo chuột gây hại khoảng 5% diện tích gieo trồng, với diện tích cần phòng trừ chuột hàng năm dự kiến 11.200 ha đối với cây lúa và 1.000 ha đối voi cây ăn quả…

Nguồn bài viết