fbpx


Ngày 15/1, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP của ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang bên lề hội nghị. Ảnh: Đào Thanh.

Các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP của ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang bên lề hội nghị. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9.213 tỷ đồng, đạt 105 kế hoạch, tăng 4,18 % so với năm 2019; sản lượng lương thực đạt 34,7 vạn tấn, đạt 100,7% kế hoạch; diện tích cây ăn quả tăng trên 8% so với kế hoạch; sản lượng thuỷ sản 9.300 tấn, tăng 7,9% so với năm 2019; trồng rừng đạt 10.766 ha, vượt 4% kế hoạch; toàn tỉnh có 79 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên…

Hết năm 2020, toàn tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 47/124 xã. Hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021 cần tập trung tái cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; đẩy mạnh cách hành chính, đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để mời gọi các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Nhân dịp này, Sở NN-PTNT Tuyên Quang cũng tặng giấy chứng nhận VietGAP cho 5 tổ chức nuôi trồng thủy sản; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2020.

Nguồn bài viết