fbpx

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà đồng chủ trì hội nghị.

5 vấn đề “nóng” về môi trường

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng cho biết: Ngày 17/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Luật gồm 16 chương, 171 điều, được thực thi trên nguyên tắc “bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân”.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường: Bàn giải pháp đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.H

Hội NDVN cần tiếp tục tập hợp, đề xuất với Chính phủ để ban hành, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tế.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã gợi mở và đề nghị các đại biểu tại hội thảo tập trung vào 5 nhóm vấn đề.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường: Bàn giải pháp đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống - Ảnh 3.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.H

Đào tạo giảng viên nguồn về bảo vệ môi trường

Theo ý kiến các đại biểu, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ môi trường thì cần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ TNMT và Hội NDVN. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhấn mạnh: “Việc tăng cường này phải bằng hành động cụ thể, trong đó cần có đội ngũ chuyên gia của Bộ xuống cơ sở đào tạo lớp giảng viên nguồn về công tác bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân. Có như vậy thì mới nâng cao được vai trò giám sát của nông dân trong vấn đề bảo vệ môi trường”.

182 mô hình nông dân bảo vệ môi trường

Bà Trần Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Từ năm 2015, Hội ND tỉnh đã ban hành Đề án số 06 về “Nâng cao vai trò của các cấp Hội ND trong tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp; góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hội ND tỉnh đã trực tiếp xây dựng được trên 60 mô hình thu gom, xử lý sơ bộ vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng tại 60 cơ sở trong tỉnh; các cấp Hội đã xây dựng được 98 “chi hội 3 không”; 182 mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, 436 tổ vệ sinh môi trường do các cấp Hội tự quản. Hội ND phối hợp Sở NNPTNT, Sở KHCN xây dựng 296 mô hình thu gom xử lý sơ bộ vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng.

Hội Nông dân Việt Nam là chủ thể quan trọng

Tiến sĩ Trần Văn Miều – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết: Trong 2 năm 2016-2017, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã tiến hành 4 cuộc nghiên cứu và kết quả 4 cuộc nghiên cứu đều cho thấy, cộng đồng dân cư và các đoàn thể nhân dân giữ vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, Hội NDVN là 1 trong những tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Ông đề nghị coi Hội NDVN là chủ thể quan trọng, trách nhiệm, năng động, trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đức Thịnh (ghi)

“Thứ nhất, tập trung bàn nội dung, giải pháp thiết thực để tăng cường sự phối hợp giữa Hội NDVN, Bộ TNMT, các đoàn thể chính trị và các bộ ngành trong việc đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống.

Thứ 2, vấn đề bảo vệ môi trường là quá trình liên tục, lâu dài. Từ đó, cần bàn rõ về hình thức tổ chức phối hợp giữa 2 cơ quan Hội NDVN, Bộ TNMT như thế nào (theo hệ thống, theo phân cấp…)?

Thứ 3, chúng ta đã đóng góp xây dựng vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo tư tưởng xuyên suốt đó là: Chuyển từ kinh tế nâu sang phát triển kinh tế xanh (kinh tế tuần hoàn). Để thực hiện tốt mục tiêu này, cần phải xác định rõ bắt đầu từ đâu? Khâu đột phá là gì…?

Thứ 4, đóng góp vào việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Thứ 5, cơ chế để huy động tốt các nguồn lực, phương tiện và điều kiện để thi hành luật” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Nâng cao vai trò giám sát của nông dân

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi khá thẳng thắn về những kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường ở nông thôn. Qua đó đưa ra các giải pháp, nhất là công tác phối hợp với Hội ND các cấp để nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường.

Báo cáo kết quả Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường và thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững (Hội NDVN) Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết: “Phát huy vai trò của Hội ND các cấp, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn.

Theo đó, cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, T.Ư Hội NDVN đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành xây dựng thành công hàng trăm mô hình điểm về thu gom, phân loại và xử lý rác thải trong sinh hoạt, xử lý chất thải trong làng nghề, hầm khí biogas bảo vệ môi trường nông thôn…

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Trung tâm môi trường và phát triển bền vững đề xuất 9 giải pháp để triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường…

Phát biểu bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực của Hội ND các cấp đã đạt được trong vấn đề bảo vệ môi trường và đánh giá cao các ý kiến trao đổi tại hội thảo.

Theo Bộ trưởng Bộ TNMT, các quy định tại các nội dung liên quan của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Hội NDVN đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc huy động hội viên và nông dân tham gia bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư, nghiệp, vệ sinh và giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và làng nghề; phát triển mô hình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Bộ trưởng nhận định, thời gian tới cần tăng cường phối hợp giữa hệ thống các cơ quan quản lý ngành tài nguyên và môi trường, Hội ND ở T.Ư và địa phương, tổ chức triển khai Chương trình phối hợp số 48-2017/CTPH-HND-BTNMT trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị, Hội NDVN cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về môi trường trên địa bàn; tiếp tục định hướng cho các hội viên, tổ chức Hội ND cấp xã phát triển các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm thấp, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, thân thiện với môi trường; nâng cao vai trò giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tiếp nhận phản hồi, nguyện vọng của nông dân; tìm kiếm nguồn lực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu gom, lưu giữ hiệu quả bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng… 

Nguồn bài viết