fbpx


Cần nhanh chóng rà soát các vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, theo Bộ NN-PTNT.

Tính đến hết ngày 2/2/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 430.401/522.490 ha kế hoạch (đạt 82,4%).

Tính đến hết ngày 2/2/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 430.401/522.490 ha kế hoạch (đạt 82,4%).

Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong đợt 2 lấy nước đổ ải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vận hành tối đa công suất các nhà máy thủy điện để bổ sung nước cho vùng hạ du. Tuy nhiên, do tình trạng biến động lòng dẫn sông tiếp tục diễn ra nên mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội nhiều thời điểm không bảo đảm dâng đạt mức yêu cầu là 2,0m.Vì vậy, tiến độ lấy nước của các địa phương chậm hơn so với một số năm gần đây.

Tính đến hết ngày 2/2/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 430.401/522.490 ha kế hoạch (đạt 82,4%). Trong đó, một số địa phương có diện tích đủ nước thấp hơn như: Thành phố Hà Nội (đạt 64,6%), Bắc Ninh (đạt 64,1%) và Vĩnh Phúc (đạt 70,5%)…

Trước tình hình đó, để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021. Trong đợt 3 lấy nước, Bộ NN-PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Trong thời gian giữa đợt 2 và đợt 3, tăng cường hoạt động để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong hệ thống kênh mương, nguồn nước sẵn có trong nội địa và nguồn nước sông nếu đủ điều kiện vận hành.

Nhanh chóng rà soát các vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết, hỗ trợ nguồn nước từ công trình khác hoặc lắp đặt bổ sung trạm bơm dã chiến. Bảo đảm chủ động vận hành, tận dụng tối đa nguồn nước để đẩy nhanh quá trình lấy nước nhằm kịp tiến độ chung toàn khu vực.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến một số khu vực khó khăn về nguồn nước thuộc khu tưới của trạm bơm Phù Sa, cống Liên Mạc (TP Hà Nội), cống Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí nước, khẩn trương tổ chức làm đất, gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch dứt điểm diện tích cây vụ đông canh tác trên đất lúa để hoàn trả mặt bằng gieo cấy.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bám sát, chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du trên hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước cho phù hợp.

Nguồn bài viết