fbpx


Năm 2020, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang đã triển khai thực hiện 6 chương trình phát triển giống và dịch vụ phục vụ nông dân trong, ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Trường Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang, cho biết: Công tác nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống nông nghiệp, đơn vị tập trung chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng gạo tốt. Trung tâm đã gửi khảo nghiệm quốc gia về giá trị canh tác và sử dụng 2 giống lúa mới có triển vọng GKG31 và GKG42. Trong năm, được Cục Trồng trọt quyết định công nhận lưu hành 2 giống lúa GKG5 và GKG24.

Trình diễn giống lúa mới, có triển vọng do đơn vị chọn tạo như: GKG5, GKG9, GKG35 được trên 20 điểm, tại các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam bộ. Kết quả các giống GKG này khá phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, cho năng suất cao.

Sản xuất lúa giống cấp siêu nguyên chủng để chủ động nguồn giống tại các trại theo quy định. Trung tâm còn hợp tác sản xuất và tiêu thụ lúa giống cấp xác nhận 1 tại các Hợp tác xã nông nghiệp và hộ nông dân.

Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập trung chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng gạo tốt. Ảnh: Trung Chánh.

Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang tập trung chọn tạo giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng gạo tốt. Ảnh: Trung Chánh.

Kết quả trong năm đã thu mua được 3.375 tấn lúa giống cấp xác nhận 1 và cung ứng được 4.458 tấn lúa giống các cấp. Trong đó, chủ yếu là các giống có năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu sâu bệnh khá, thích với với các điều kiện sinh thái tại địa phương, như: GKG1, OM5451, OM18, OM2517, OM4900, Jasmine 85, ĐS1…

Ngoài ra, Trung tâm còn cung ứng các loại giống cây ăn trái, hoa, cây kiểng, dừa dứa… với số lượng hàng chục ngàn cây các loại phục vụ nhà vườn. Sản xuất và cung ứng gạo chất lượng cao, nhằm giới thiệu, quảng bá giống lúa, tạo thương hiệu của đơn vị.

Nguồn bài viết