fbpx

Nguồn quỹ tăng trưởng qua từng năm

Theo ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho biết: Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2020”, thông qua sự chỉ đạo, hoạt động của Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp Hội Nông dân trong thành phố đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức vận động tạo nguồn vốn đạt vượt chỉ tiêu đề án đề ra. 

Trong 5 năm nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được các cấp xây dựng đạt 20 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác 1,3 tỷ đồng; nguồn ngân sách thành phố Cần Thơ hỗ trợ 10 tỷ đồng nguồn ngân sách quận, huyện chuyển bổ sung tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp là 4,22 tỷ đồng; và nguồn vận động hội viên nông dân 4,38 tỷ đồng; bình quân đạt 106% chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ: Quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy được hiệu quả thiết thực - Ảnh 1.

Nguồn vốn từ Quỹ HTND kịp thời hỗ trợ nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ vượt khó, vươn lên làm giàu nhờ đầu tư vốn vào các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm…

Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của toàn thành phố Cần Thơ đạt 30,470 tỷ đồng, đạt 152,35% kế hoạch Đề án. Với tổng nguồn vốn này, các cấp Hội đã quản lý chặt chẽ, cho vay theo dự án, bình quân từ 100 triệu đến 800 triệu/dự án. Đối tượng cho vay là hội viên nông dân, mô hình cho vay phù hợp lợi thế của địa phương, có xác nhận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 quận, huyện.

“Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nông dân có vốn sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết hợp tác sản xuất, từ các mô hình nhỏ lẻ sang mô hình liên kết có quy mô lớn. Bên cạnh đó đã tạo công ăn việc làm và thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào Hội.

Ngoài ra, vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin của hội viên vào tổ chức, góp phần thực hiện hiệu quả vai trò của tổ chức chính trị – xã hội, là cầu nối vững chắc của nhân dân với Đảng”- ông Phước cho biết.

Những dự án phát huy hiệu quả tích cực

Bà Lê Thị Thủy, Phó Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội đã xây dựng được nhiều dự án, mô hình làm ăn hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân.

Cụ thể, dự án trồng hẹ (từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác), thực hiện tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, với số vốn 500 triệu đồng cho 13 hộ vay (mỗi hộ vay từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng), thời hạn vay 18 tháng (từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2019), diện tích 3,16 ha

Qua 18 tháng thực hiện dự án sau khi trừ chi phí có thu nhập trên 2 tỷ đồng, bình quân 153 triệu đồng/hộ tạo công việc làm cho 35 lao động tại địa phương, thu hút trên 40 nông dân vào tổ chức Hội và đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ: Quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy được hiệu quả thiết thực - Ảnh 2.

Cán bộ Hội Nông dân TP Cần Thơ thăm dự án trồng hẹ ở quận Thốt Nốt.

Hay dự án trồng dưa hấu (nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ), thực hiện tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, với số vốn 400 triệu đồng cho 12 hộ vay (mỗi hộ vay từ 25 triệu đồng đến 40 triệu đồng), thời hạn vay 12 tháng (từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019), diện tích 08 ha. 

Qua 12 tháng thực hiện dự án sau khi trừ các chi phí, thu nhập trên 02 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ trên 150 triệu đồng, tạo công việc làm cho 45 lao động tại địa phương, thu hút trên 50 nông dân vào tổ chức Hội và đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương.

Hội Nông dân TP.Cần Thơ: Quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy được hiệu quả thiết thực - Ảnh 3.

Dự án trồng dưa hấu từ nguồn vốn ngân sách thành phố Cần Thơ hỗ trợ phát huy hiệu quả tích cực

Đối với hội cơ sở, Hội Nông dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy là một trong những cơ sở quản lý tốt nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn là 1,1 tỷ đồng.

Trong số 1,1 tỷ đồng này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác số tiền 500 triệu đồng cho 11 hộ vay thực hiện mô hình trồng rau an toàn, thu vốn và phí đúng quy định. Quỹ Hỗ trợ nông dân hành phố ủy thác 400 triệu đồng cho vay 13 hộ trồng cây ăn trái và vốn vận động tại phường 200 triệu đồng đã cho hội viên nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

 Ngoài ra Hội Nông dân phường quản lý nguồn vốn nhận từ ngân hàng Chính sách xã hội dư nợ 23,122 tỷ đồng với 13 tổ tiết kiệm và 615 hộ vay. Đến nay không có nợ quá hạn, mở sổ sách theo dõi nguồn vốn, thu chi phí hoa hồng theo quy định.

Nhận xét về hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Có thể nói hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo điều kiện để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để công tác vận động nông dân ngày càng đi vào thực chất; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Hội với các ngành ngày càng hiệu quả, lồng ghép được với các loại vốn, các dự án hỗ trợ nông dân, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xâng dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Nguồn bài viết