fbpx


Hội nghị trực tuyến quốc tế về lĩnh vực liên kết dữ liệu sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm nhằm tối ưu hóa chuỗi toàn cầu vừa tổ chức tại Nhật Bản.

Các chuyên đề được các chuyên gia từ 4 điểm cầu trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung an toàn thực phẩm và chuỗi cung ứng thông minh. Ảnh: Ipsard.

Các chuyên đề được các chuyên gia từ 4 điểm cầu trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung an toàn thực phẩm và chuỗi cung ứng thông minh. Ảnh: Ipsard.

Hội nghị được thực hiện với sự kết nối từ Nhật Bản, FAO Tổng cục tại Roma, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, điểm cầu tại Việt Nam được đặt tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsarrd) với sự tham gia của Tiến sĩ Trần Công Thắng, Viện trưởng.

Tại hội nghị, Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm của Bộ Nông Lâm ngư nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu về nền tảng dữ liệu (database) về nông nghiệp, vận chuyển và tiêu dùng nông sản do Tổ chức trên tích lũy được từ nhiều năm nghiên cứu và thu thập dữ liệu đến các quốc gia tham dự hội nghị.

Các chuyên đề được các chuyên gia từ 4 điểm cầu trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung: An toàn thực phẩm và Chuỗi cung ứng thông minh; giới thiệu kết quả thực nghiệm chuỗi cung ứng thông minh; phát triển hệ thống để dự báo mức độ tăng trưởng nhằm hỗ trợ hoạt động nông sản và giảm thất thoát và sự phát triển toàn cầu chuỗi cung ứng thực phẩm thông minh…

Hội nghị trực tuyến quốc tế về nông nghiệp thực phẩm được thực hiện bởi Tổ chức nghiên cứu chuỗi cung ứng thực phẩm thông minh thuộc trung tâm nghiên cứu của SIP (Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program), dưới sự bảo trợ của JICA.

Sự thành công của Hội nghị trực tuyến trong bối cảnh Dịch Covid -19 vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều nơi mở ra cơ hội hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguồn bài viết