fbpx


Ngày 1/4, Sở NN-PTNT Hải Phòng tổ chức công bố quyết định của UBND thành phố về việc tổ chức lại Thanh tra Sở và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo liên quan.

Ông Phạm Văn Thép - Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở. Ảnh: SNNHP.

Ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở. Ảnh: SNNHP.

Theo đó, Thanh tra Sở NN-PTNT Hải Phòng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Sở và Thanh tra các Chi cục trực thuộc và giải thể Phòng Thanh tra – Pháp chế tại các Chi cục này, bao gồm: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thanh tra Sở NN-PTNT sau khi được tổ chức lại sẽ là cơ quan trực thuộc Sở NN-PTNT, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở NN-PTNT, chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra TP Hải Phòng, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ NN-PTNT.

Cùng với đó, Thanh tra Sở NN-PTNT Hải Phòng có con dấu và tài khoản riêng, trực tiếp giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác pháp chế, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở hoặc theo ủy quyền của UBND TP Hải Phòng.

 “Trước thì Thanh tra Sở chỉ là 1 phòng, sau khi tổ chức lại quy mô sẽ lớn hơn, hoạt động như 1 cơ quan với 4 đội và 23 biên chế. Thanh tra Sở có tài khoản và con dấu riêng, ngoài những nhiệm vụ như trước đây, sẽ làm thêm nhiệm vụ thanh tra của các chi cục trực thuộc. Việc tổ chức lại thế này sẽ tập trung được đầu mối, gọn hơn, khắc phục được việc chồng chéo và tách được một phần việc thanh tra, kiểm tra khỏi quản lý”, ông Vũ Văn Đốc – Quyền Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Hải Phòng cho hay.

Được biết, mô hình này được đánh giá là phù hợp với xu hướng sửa đổi của Luật Thanh tra, hiện tại có hơn 10 tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức lại Thanh tra Sở NN-PTNT theo mô hình này, tuy nhiên, một số địa phương chưa đưa các lực lượng về một mối, hoạt động độc lập như ở Hải Phòng.

Nguồn bài viết