fbpx


Tỉnh Thanh Hóa hiện có 661 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 452 hợp tác xã nông nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Vịt Cổ Lũng, một trong những đối tượng nuôi tại huyện Bá Thước được Hợp tác xã phát triển chăn nuôi vịt Cổ Lũng liên kết, bao tiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Vịt Cổ Lũng, một trong những đối tượng nuôi tại huyện Bá Thước được Hợp tác xã phát triển chăn nuôi vịt Cổ Lũng liên kết, bao tiêu. Ảnh: Võ Dũng.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 661 hợp tác xã nông nghiệp với trên 79,3 nghìn thành viên. Để phát huy hiệu quả hoạt động, những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động hợp tác với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Số hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất tại tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng tăng. Hiện có 452 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, chiếm trên 70% số hợp tác xã nông nghiệp trên toàn tỉnh.

Trong quá trình sản xuất các hợp tác xã này đều ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp; ký kết thỏa thuận với các hộ sản xuất để bao tiêu sản phẩm.

Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận, cũng như thu nhập của lao động trong hợp tác xã nông nghiệp này được nâng lên. Hiện, doanh thu bình quân 1 hợp tác xã nông nghiệp đạt gần 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 176 triệu đồng/1 hợp tác xã, thu nhập bình quân lao động làm việc thường xuyên là 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn bài viết