fbpx


Trong tháng 3 năm 2021, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận, cứu hộ 11 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Trong tháng 3 năm 2021, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 11 cá thể động vật hoang dã từ các cơ quan chức năng và người dân để cứu hộ và phục hồi tập tính, gồm: 1 cầy vòi hương, 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc từ Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch (Quảng Bình); 9 cầy vòi hương từ Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)…

Cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận động vật quý hiếm để cứu hộ. Ảnh: Trọng Hiểu.

Cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận động vật quý hiếm để cứu hộ. Ảnh: Trọng Hiểu.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận, cứu hộ 64 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Trong đó, có nhiều loài nguy cấp có tên trong phụ lục II của Công ước quốc tế về Buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites ) như: Khỉ vàng, rùa sa nhân, rùa núi vàng, diều hoa Miến Điện…

Một số loài khác đật vật hoang dã khác thuộc danh lục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 64/ 2019/ NĐ – CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ như cu li nhỏ, mèo rừng, chim hồng hoàng… cũng đã được tiếp nhận, cứu hộ. 

Qua việc tự nguyện giao nộp của người dân, sự tiếp nhận, cứu hộ và thả động vật hoang về môi trường tự nhiên của cơ quan chức năng thể hiện việc thực thi pháp luật, ý thức bảo tồn của cộng đồng ngày được nâng cao góp phần bảo tồn các giá trị tự nhiên và bảo vệ môi trường…

Nguồn bài viết