fbpx


Đến thời điểm cuối năm 2020, tổng đàn gia súc, gia cầm và sản lượng các loại vật nuôi trên địa bàn Hà Nội đều tăng.

Kiếm soát tốt công tác quản lý giống đã giúp ngành chăn nuôi Thủ đô năm 2020 có sự khôi phục mạnh mẽ, nhất là vào những tháng cuối năm.

Kiếm soát tốt công tác quản lý giống đã giúp ngành chăn nuôi Thủ đô năm 2020 có sự khôi phục mạnh mẽ, nhất là vào những tháng cuối năm.

Theo thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho thấy, số đầu lợn đã tăng dần, việc tái đàn tại các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chiếm 95%. Tổng đàn trâu, bò ổn định, tương đương năm 2019, trong đó chăn nuôi nông hộ tăng thêm 2%.

Đàn lợn giảm mạnh nhất, ở thời điểm tháng 04/2020 giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng hiện nay đã khôi phục trở lại. Đàn gia cầm, chim cút tăng nhanh nhất, gia cầm tăng 12,5%, chim cút tăng 65,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn dê giảm 6%; chó, mèo giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thống kê đàn trâu, bò, lợn giống cho thấy, đàn trâu đực giống tăng 179,2% so với cùng kỳ năm 2019, bò đực giống tăng 42%, lợn đực giống giảm 41%, trong đó lợn đực giống nuôi trong dân giảm 49,7%.

Đến thời điểm cuối năm 2020, tổng đàn gia súc, gia cầm và sản lượng các loại vật nuôi trên địa bàn Hà Nội đều tăng.

Cụ thể đàn trâu khoảng 28 ngàn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước tính 1.680 tấn; đàn bò khoảng 130 ngàn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 10.580 tấn; đàn lợn khoảng 1,4 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 221 ngàn tấn; đàn gia cầm khoảng 39,6 triệu con (trong đó gà khoảng 28 triệu con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 153 ngàn tấn, sản lượng trứng khoảng 2.100 triệu quả.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiêp tục tham mưu, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND, HĐND thành phố Hà Nội xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội (HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020); báo cáo kết quả thực hiện chương trình cơ cấu lại chăn nuôi giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch tái cấu trúc ngành chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 2030.

Xây dựng Kế hoạch quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi; Kế hoạch kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống vật nuôi trên địa bàn thành phố; thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi năm 2020.

Xây dựng, triển khai kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền công tác quản lý tinh, cung ứng tinh lợn miễn phí năm 2020. Năm nay, do thay đổi cơ chế cung ứng từ hợp đồng sang đấu thầu do đó chương trình cung ứng tinh lợn miễn phí của thành phố bắt đầu thực hiện từ 11/5/2020 và chia thành 2 đợt.

Các đơn vị đã triển khai 02 lớp tuyên truyền tập huấn về công tác quản lý, cung ứng tinh lợn miễn phí năm 2020 cho các đại lý tinh và cán bộ phụ trách tại các Trạm có điểm cung ứng tinh lợn. Công tác cung ưng tinh lợn miễn phí đợt I năm 2020 đã hoàn thành đang triển khai đợt II.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cung ứng gà Mía 01 ngày tuổi tại địa bàn 08 huyện, thị xã. Công tác cung ứng gà Mía chia làm 02 đợt, hiện đã hoàn thành đợt I. Chất lượng con giống đảm bảo được người chăn nuôi hưởng ứng.

Thực hiện quản lý, giám sát việc lấy mẫu môi trường trong chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi lớn. Năm 2020 đã lấy 65 bộ mẫu môi trường để kiểm tra về môi trường (không khí, đất, nước ngầm, nước thải) tại 65 cơ sở chăn nuôi lớn.

Triển khai kiểm tra 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống trên địa bàn, về cơ bản các cơ sở đều chấp hành các quy định về điều kiện chăn nuôi; 13 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, lấy 30 mẫu thức ăn chăn nuôi gửi cơ quan xét nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng; tiếp nhận và xác nhận công bố hợp quy đối với 18 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi; 07 lớp tập huấn cho các chủ cơ sở, hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Nội dung tập huấn tuyên truyền về Luật Chăn nuôi và các văn bản dưới luật quy định về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Nguồn bài viết