fbpx


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y.

Bộ NN-PTNT thông báo xét tuyển công chức làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y như sau:

  • Cục Bảo vệ thực vật:

Số lượng tuyển dụng: 04 công chức vào 01 vị trí việc làm.

Điều kiện, tiêu chuẩn và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển được đăng trên Website: www.mard.gov.vn, www.ppd.gov.vn và niêm yết tại Cục Bảo vệ thực vật và các Chi cục Kiểm dịch thực vật có nhu cầu tuyển dụng công chức.

Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 (trong giờ hành chính).

Số lượng tuyển dụng: 08 công chức vào 01 vị trí việc làm.

Điều kiện, tiêu chuẩn và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển được đăng trên Website: www.mard.gov.vn, www.cucthuy.gov.vn và niêm yết tại Cục Thú y và các Trạm Kiểm dịch động vật có nhu cầu tuyển dụng.

Nơi nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Thú y, số 15 Ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản lý công chức, viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 08043375.

Văn phòng Cục Thú y, điện thoại: 0243.8696.788. Địa chỉ: số 15 Ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật; địa chỉ số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.3857.4663; 024.3533.0362.  

Nguồn bài viết