fbpx


Hội chè Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ Nhất ngày 15/12/2020. Có 106 đơn vị hội viên là đại diện cho nhóm sản xuất và Hợp tác xã tham gia Đại hội.

Hội chè Thái Nguyên chính thức trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp do UBND tỉnh trực tiếp quản lý.

Hội chè Thái Nguyên chính thức trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp do UBND tỉnh trực tiếp quản lý.

Trên thực tế, Hội chè Thái Nguyên được thành lập từ năm 2007 trực thuộc Hiệp hội chè Việt Nam. Tháng 10/2020, tỉnh Thái Nguyên cho phép thành lập Hội trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp do UBND tỉnh trực tiếp quản lý.

Hội chè Thái Nguyên được thành lập với mục đích hỗ trợ các đơn vị hội viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và góp phần bảo vệ, phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên.

Thời gian qua, với nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã giúp các hội viên tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè.

106 đơn vị hội viên sản xuất, kinh doanh chè (trong đó có 40 doanh nghiệp, 52 HTX, 4 câu lạc bộ, 1 hội nghề nghiệp và 9 cơ sở hộ gia đình) đều chấp hành đầy đủ các quy định, quy trình về sản xuất chè an toàn, nhiều đơn vị đã không ngừng cải tiến, đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Nhiệm vụ quan trọng của Hội trong thời gian tới được xác định là tham gia các chương trình, đề án phát triển chè; duy trì 100% các đơn vị thành viên của Hội áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn VietGAP; GLOBAL GAP; UTZ hoặc chè hữu cơ IFOAM, tiến tới trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Đại hội đại biểu Hội chè Thái Nguyên lần thứ Nhất đã bầu 30 người vào Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chè, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Ngà (Nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên) được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nguồn bài viết