fbpx


Đây là hoạt động trong Dự án ‘‘Xây dựng và phát triển mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn từ cây keo lai mô và keo tai tượng tại một số tỉnh miền Trung’’.

Trồng rừng thâm canh gỗ lớn giúp nâng cao năng suất, chất lượng gỗ rừng trồng.

Trồng rừng thâm canh gỗ lớn giúp nâng cao năng suất, chất lượng gỗ rừng trồng.

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn đào tạo ngoài mô hình về kỹ thuật trồng thâm canh rừng gỗ lớn cho 40 học viên là cán bộ khuyến nông viên cơ sở và người dân có diện tích rừng sản xuất lớn tại 2 huyện miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các điều kiện cần và đủ để trồng rừng gỗ lớn cũng như chuyển giao đồng bộ các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng các giống keo mới.

Các học viên cũng được hướng dẫn kỹ thuật về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ có chu kỳ ngắn từ 4 -6 năm sang rừng trồng gỗ lớn với chu kỳ dài trên 12 năm.

Trong đó, đối với việc chuyển hóa cần lưu ý đến vấn đề xác định điều kiện lập địa, thời vụ trồng, chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa thưa, quản lý rừng, phòng chống sâu bệnh và bảo vệ, phòng chống cháy rừng…

 Bên cạnh đó, các học viên cũng đi tham quan thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng giống keo lai cấy mô trên 2 năm tuổi và keo tai tượng Úc (xuất xứ Pongakii) có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số hộ dân tại huyện Minh Hóa.

Đây những dòng keo lai mới, được đánh giá là có thể chống chịu tốt với điều kiện gió bão do có bộ rễ cọc ăn sâu; năng suất vượt trội hơn so với các dòng keo lai và keo tai tượng hiện đang được trồng tại địa phương.

Từ đợt tập huấn lần này, các học viên đã nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của việc trồng rừng thâm canh gỗ lớn hoặc chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. 

Được biết, mô hình trồng rừng gỗ lớn được Dự án triển khai thực hiện tại Quảng Bình từ năm 2019 – 2021, với 60 hộ tham gia trên diện tích 90 ha rừng, gồm 60 ha keo lai cấy mô và 30 ha keo tai tượng.

Theo Trung tâm KN – KN tỉnh Quảng Bình, đến nay địa phương đã thực hiện được 60 ha rừng trồng gỗ lớn; đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của từng giống để nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn trong thời gian tới.Bình

Nguồn bài viết