fbpx


Đó là nội dung của Hội thảo vừa được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mới đây, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến các nghiên cứu nông nghiệp thông qua hệ thống AGRIS cho khu vực Đông Nam Á.

Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: HVNN

Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: HVNN

Đây là hội thảo quốc gia do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức, kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua Webinar.

Ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, tiếp nối thành công của “Hội thảo về tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến các nghiên cứu nông nghiệp trên toàn cầu” được tổ chức năm 2019 tại Học viện, năm 2020, tổ chức FAO tiếp tục phối hợp cùng Học viện tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu, phổ biến và hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác kho dữ liệu trực tuyến toàn cầu của tổ chức FAO về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi các nước ASEAN.

Thông qua Hội thảo, các đại biểu, học giả tham dự sẽ có thêm một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác học thuật, giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng chính sách về lĩnh vực nông nghiệp.

Tại Hội thảo, đại diện của tổ chức FAO tại Việt Nam đã giới thiệu, hướng dẫn và tham gia trao đổi cùng các đại biểu về cách tiếp cận, khai thác, sử dụng thống dữ liệu trong chương trình Research4life và cách sử dụng nguồn dữ liệu AGORA. Research4life là tên chung cho 04 cơ sở dữ liệu trực tuyến, cung cấp quyền truy cập trực tuyến miễn phí hoặc giá rẻ cho các nước đang phát triển với nguồn tài liệu học thuật. Nguồn tài liệu trong Research4life thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến của Research4life bao gồm: AGORA, HINARI, OARE, ARDI.

Ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HVNN

Ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HVNN

Và AGORA (Nghiên cứu Trực tuyến Toàn cầu về Nông nghiệp) là một chương trình cung cấp truy cập miễn phí hoặc có chi phí thấp vào các tạp chí khoa học trong nông nghiệp và khoa học sinh học, môi trường và xã hội liên quan đến các tổ chức công ở các nước đang phát triển. Ra mắt vào tháng 10 năm 2003, AGORA cung cấp truy cập vào các tạp chí từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới.

Được điều hành bởi Tổ chức FAO, mục tiêu của AGORA là nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục và đào tạo ở các nước có thu nhập thấp và để cải thiện an ninh lương thực.
Thông qua AGORA, các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục, sinh viên, nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia khuyến nông có quyền truy cập thông tin nông nghiệp chất lượng cao, liên quan và kịp thời thông qua Internet.

Sau hơn 1 ngày làm việc, các đại biểu tham dự Hội thảo đã được phổ biến, hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác kho dữ liệu trực tuyến toàn cầu của tổ chức FAO trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn bài viết