fbpx

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban tổng giám đốc; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2021; thù lao HĐQT… Đại hội cũng đã thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Một năm vượt thách thức

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ xảy ra phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự tin cậy của các bạn hàng, người tiêu dùng, cùng với nỗ lực cao độ của toàn thể công ty, sự quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị của Ban điều hành… đã đưa công ty từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khả quan.

(gop) Supe Lâm Thao phấn đấu lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao. Ảnh: H.M

(gop) Supe Lâm Thao phấn đấu lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.384 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 19,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 8 triệu đồng/tháng.

Nét nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Supe Lâm Thao năm 2020 là bên cạnh việc tổ chức chỉ đạo sản xuất đảm bảo vừa đủ theo nhu cầu bán hàng, chất lượng ổn định ở các dây chuyền, công ty đã đặc biệt quan tâm đầu tư dòng sản phẩm mới như: Phân bón hữu cơ khoáng; Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới, bổ sung vào bộ sản phẩm phân bón của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Đồng thời, từng bước triển khai giải pháp gắn tem thông minh QR code để quản lý sản phẩm tồn kho, truy xuất, hướng dẫn sử dụng và quản lý vùng tiêu thụ khi sản phẩm ra thị trường.

Công ty thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các tổ chức chính trị – xã hội trong công ty giữ được sự ổn định và đảm bảo duy trì mọi hoạt động, qua đó tạo môi trường làm việc thân thiện, phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công ty.

Dồn lực triển khai 3 chương trình mục tiêu

(gop) Supe Lâm Thao phấn đấu lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng - Ảnh 3.

Ông Phạm Quang Tuyến – Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Thao phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.M

Năm 2021, nhận định chung là giá cả nguyên liệu đầu vào còn nhiều biến động mạnh, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ còn nhiều nguy cơ, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của các sản phẩm phân bón cùng loại sản xuất trong nước và nhập khẩu trên thị trường, tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng… 

Với mục tiêu đổi mới và phát triển, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021, cụ thể: Doanh thu tiêu thụ phấn đấu đạt 2.825 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng; nộp ngân sách 43 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,744 triệu đồng/tháng.

Để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2021, Lâm Thao sẽ triển khai đồng bộ 3 chương trình mục tiêu: Gắn tem thông minh có mã QR code trên bao bì sản phẩm phân bón; tập trung sản xuất bộ sản phẩm phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới (NPK-S 16.16.8+6S, NPK-S 16.8.16+4S, NPK-S 13.13.13+4S…); phát triển bộ sản phẩm mới (phân bón hữu cơ khoáng: 3-5-2+4S+TE; 3-2-3+2S+TE; 2-4-2+2S+TE), đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn tới…

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa công ty với khách hàng trong công tác tiếp thị sản phẩm để phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, Supe Lâm Thao tiếp tục đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; sắp xếp và tổ chức sản xuất tại các dây chuyền, chú trọng việc quy hoạch, chuyên môn hóa từng công đoạn sản xuất tại các dây chuyền sản xuất NPK-S; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân lao động. 

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiếp tục quan tâm mở các lớp đào tạo, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, sàng lọc quy hoạch cán bộ kế cận đủ kinh nghiệm thực tiễn điều hành ở các vị trí làm việc trong toàn công ty. 

Nguồn bài viết