fbpx


Đó là nguồn kinh phí của tỉnh Sóc Trăng phân bổ thực hiện Chương trình giống năm 2020 nhằm phục hồi sản xuất, tái đàn heo.

Hộ nuôi heo nái đẻ để tái đàn ở Sóc Trăng. Ảnh: TL

Hộ nuôi heo nái đẻ để tái đàn ở Sóc Trăng. Ảnh: TL

Theo Chi cục Chăn nuôi-Thú y Sóc Trăng, trong 6 tháng đầu năm 2020 số lượng heo tái đàn trên 58.400 con, trong đó trang trại hơn 8.800 con, hộ chăn nuôi nhỏ trên 49.500 con. Sau khi công bố hết dịch tả heo Châu Phi, tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng đàn heo hiện có trên 100.500 con và tỉnh sẽ hỗ trợ mua heo nái giống chất lượng để phục vụ nhu cầu tái đàn.

Hiện nay khó khăn nhất là khả năng phục hồi sản xuất, tái đàn chăn nuôi heo của tỉnh, do giá con giống và thức ăn cao, hệ thống chuồng trại chưa đảm bảo. Nguồn cung heo giống sạch bệnh chưa có nhiều, chi phí đầu tư sản xuất cao. Hộ chăn nuôi thiếu vốn tái sản xuất. Trong khi chăn nuôi nông hộ khó khăn trong việc mua heo giống, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống lớn (Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam, Japfa, CJ,…) hầu như chỉ cung cấp heo giống cho các trang trại chăn nuôi trong hệ thống.

Tỉnh Sóc Trăng có tổng đàn gia súc 157.000 con (kế hoạch 256.300 con), giảm hơn 25% so cùng kỳ. Trong đó đàn trâu trên 2.400 con, bò 54.100 con (bò sữa hơn 10.000  con, sản lượng sữa trên 8.700 tấn), gia cầm trên 7,3 triệu con.

Vừa qua Chi cục Chăn nuôi-Thú y Sóc Trăng phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Phòng NN-PTNT các địa phương giới thiệu các chính sách vay vốn với lãi suất hợp lý, nhằm giúp bà con chăn nuôi dễ tiếp cận nguồn vốn vay để tái đàn.

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 19 trang trại chăn nuôi heo, trong đó 13 trang trại có quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi và 6 trang trại quy mô vừa, 48 trang trại chăn nuôi gà (15 trang trại quy mô lớn và 33 trang trại quy mô vừa), các trang trại chăn nuôi chưa có chứng nhận VietGAHP. Đa số trang trại có hệ thống chuồng lạnh đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh, trong đó có 2 trang trại gà công nghệ cao.

Nguồn bài viết