fbpx

Đó là khẳng định của bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hội nghị do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức ngày 5/3 tại Hà Nội.

Sẽ sớm cung cấp danh sách các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ngày 5/3 tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức sau thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, theo ông Nguyễn Lâm Thành, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng tham gia vào các cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Theo lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, việc đồng bào các dân tộc tham gia tích cực và bầu chọn được các đại biểu Quốc hội thực sự ưu tú, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần không nhỏ vào thành công của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Thông tin kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Lâm Thành đã triển khai những nội dung quan trọng của cuộc bầu cử đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền với đồng bào vùng DTTS và miền núi.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã trao đổi trực tiếp với đại diện các cơ quan báo chí về công tác phối hợp, công tác tuyên truyền đồng thời cùng chia sẻ tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyên truyền về Ngày hội bầu cử trong năm 2021 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh đề nghị: Sau hội nghị này, các báo và tạp chí tham gia Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ cần có kế hoạch tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân, đồng bào DTTS đối với đường lối đổi mới của Đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là công tác bầu cử ở vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, vùng núi cao, biên giới, đặc biệt khó khăn.

Các báo, tạp chí cần tích cực tuyên truyền nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là người DTTS; các ứng cử viên ở vùng đồng bào DTTS; các ứng cử viên là người dân tộc rất ít người; các ứng cử viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Cũng tại Hội nghị, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV cho rằng cho rằng: Sau hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 các cơ quan của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ sẽ sớm cung cấp danh sách các ứng cử viên cho các cơ quan báo chí để báo chí tuyên truyền, truyền thông rộng rãi giúp nhân dân biết về các ứng viên và ngày bầu cử Quốc hội.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm môi trường sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Cùng với đó, hoạt động thông tin tuyên truyền cần tập trung về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên là người DTTS, ứng cử viên vùng đồng bào DTTS, ứng cử viên và người dân tộc ít người, thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn…

Nguồn bài viết