fbpx

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

KT-1

200.000  150.000 

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 34mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

Venturi 49mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 60mm

Phụ kiện trung tâm hệ thống tưới

VENTURI 90mm