fbpx

Dây và ống tưới cây

Các loại dây - ống - co - T - nối...

100 nối dây nhỏ giọt 16mm

450.000  300.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Co góc nối ống LDPE – PE chữ L 25mm

5.000  4.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Khởi thủy nhỏ giọt 16mm loại rút – Dành cho ống dẹt

5.000  3.000 

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống HDPE 50m

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Ống lưới PVC