fbpx


Làm việc với Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Saigon Co.op đề xuất xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới, là HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ.

Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op chính thức ký kết hợp tác để hỗ trợ về xúc tiến thương mại cho các HTX và các lĩnh vực có liên quan vào tháng 11/2020, trong phiên trù bị của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Quang Huy.

Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op chính thức ký kết hợp tác để hỗ trợ về xúc tiến thương mại cho các HTX và các lĩnh vực có liên quan vào tháng 11/2020, trong phiên trù bị của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Quang Huy.

Liên minh HTX Việt Nam và Liên hiệp HTX thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) vừa có buổi làm việc với nội dung nhằm hỗ trợ, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trong cả nước.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, hiện trên địa bàn cả nước có khoảng 27.000 HTX, trong đó có 18.000 HTX nông nghiệp, 8.500 HTX phi nông nghiệp, 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân, 130.000 tổ hợp tác và 100 Liên hiệp HTX.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, xu hướng HTX nông nghiệp hiện nay phát triển tương đối mạnh, sau Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay cả nước đã thành lập được thêm gần 12.000 HTX, trong đó có rất nhiều lao động trẻ có chuyên môn khởi nghiệp từ HTX.

Vì vậy, thông qua buổi làm việc, Liên minh HTX Việt Nam mong muốn đưa ra những giải pháp để kết nối các HTX trong cả nước đưa được hàng hóa vào hệ thống siêu thị, chuỗi của hàng của Saigon Co.op, đồng thời mong muốn phát triển các sản phẩm liên kết riêng giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op.  

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn Saigon Co.op sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn lực từ phía Liên minh HTX Việt Nam, hợp tác với các HTX thành viên trong cả nước. Ảnh: Quang Huy.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn Saigon Co.op sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn lực từ phía Liên minh HTX Việt Nam, hợp tác với các HTX thành viên trong cả nước. Ảnh: Quang Huy.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức chia sẻ với Liên minh HTX Việt Nam các kiến nghị liên quan đến Luật, Nghị định, Chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho Saigon Co.op.  

Đặc biệt, lãnh đạo Saigon Co.op đề xuất Liên minh HTX Việt Nam xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới như HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ cũng như đề xuất chương trình đào tạo kết nối nguồn nhân lực.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức chia sẻ với Liên minh HTX Việt Nam đề xuất xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới, là HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ. Ảnh: Quang Huy.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức chia sẻ với Liên minh HTX Việt Nam đề xuất xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới, là HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ. Ảnh: Quang Huy.

Hai bên cũng đã cùng nhau trao đổi, làm việc với các nội dung về liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trên địa bàn cả nước, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCOP và kế hoạch hợp tác dài hạn giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn Saigon Co.op sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn lực từ phía Liên minh HTX Việt Nam, hợp tác với các HTX thành viên trong cả nước, đề nghị Saigon Co.op tiếp tục mở rộng thành viên và lấy HTX làm nòng cốt chính.

Nguồn bài viết