fbpx


Tiểu ban có chức năng tư vấn, giúp việc cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT về các nội dung liên quan đến phòng chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 có 12 thành viên và 1 Thư ký. Ảnh: Nguyên Huân.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 có 12 thành viên và 1 Thư ký. Ảnh: Nguyên Huân.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, ngoài chức năng tư vấn giúp Bộ NN-PTNT, Tiêu ban còn có chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ về việc ban hành các văn bản liên quan đến định hướng sử dụng kháng sinh trong nông nghiệp.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ NN-PTNT, liên ngành giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các đơn vị quản lý, chuyên ngành thuộc Bộ và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lí sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Chương trình kế hoạch quốc gia về phòng, chống kháng sinh trong cả lĩnh vực y tế và nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

Tiểu ban hoạt động như một diễn đàn thường xuyên chia sẻ thông tin và tạo điều kiện vận động chính sách về kháng sinh trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ thực vật.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến là Trưởng Tiểu ban. Ảnh: Nguyên Huân.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến là Trưởng Tiểu ban. Ảnh: Nguyên Huân.

Tiểu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến là Trưởng Tiểu ban, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y là Phó Trưởng Tiểu ban.

Các ủy viên của Tiêu ban gồm có lãnh đạo các đơn vị, bao gồm: Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản), Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Viện Thú y, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1.

Nguồn bài viết