fbpx

Thu nhập tăng gần 4 lần

Ông Nguyễn Phúc Long – Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xuất phát điểm thấp, số tiêu chí NTM bình quân/xã đã tăng thêm hơn 10 tiêu chí so lúc bắt đầu thực hiện.

Quảng Ngãi: Lan tỏa Chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các vùng quê ở Quảng Ngãi ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: CTV.

“Đến cuối năm 2019 đã có 83/164 xã và 01 huyện (Nghĩa Hành) đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Theo mục tiêu, dự kiến đến cuối năm 2020 có 89 xã và 03 huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trước 01 năm. Cùng với đó, cấp thôn đã có 15 thôn được công nhận thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu…”, ông Long chia sẻ.

Ngoài việc chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, công tác phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư. Nhờ đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn 27.964 hộ nghèo, tỷ lệ 7,69% (theo chuẩn nghèo mới quốc gia). Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2010 từ 7,83 triệu đồng, tăng lên 27,61 triệu đồng năm 2019…

Quảng Ngãi: Lan tỏa Chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Đến cuối năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi đã có 83/164 xã và một huyện (Nghĩa Hành) đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ảnh: CTV

Theo ông Long, bên cạnh đó, các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường… đã được sự quan tâm đầu tư và ngày càng khang trang, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn…

Nông thôn mới không có điểm kết thúc

Theo ông Long, xây dựng NTM được xác định là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xây dựng NTM đảm bảo “Hiệu quả, toàn diện và bền vững”. Với định hướng trên cùng những kết quả tích cực của Chương trình mà giai đoạn 2016-2020 mang lại, việc tiếp tục phát huy và nhân rộng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2015 là thực sự cần thiết, khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại giai đoạn trước, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị, kết nối đồng bộ nông thôn – đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn.

Quảng Ngãi: Lan tỏa Chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp…

“Mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng NTM để đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp…

“Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Quảng Ngãi số huyện đạt chuẩn NTM 6 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có ít nhất 01 huyện được công nhận là huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Số xã đạt chuẩn NTM là 119 xã (khoảng 80% tổng số xã); trong đó có ít nhất 36 xã (30%) đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 12 xã (10%) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

“Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn sau năm 2020 ngay từ bây giờ; nhất là giải pháp hỗ trợ các thôn ở các xã miền núi xây dựng NTM cấp thôn để từng bước hoàn thành xã NTM ở các huyện miền núi…”, ông Long nhấn mạnh.

Nguồn bài viết