fbpx


Mô hình trồng sâm Ngọc Linh từ cây giống nuôi cấy mô sẽ được tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện từ năm 2021 đến 2025 với kinh phí 3 tỉ đồng.

Cây sâm Ngọc Linh tại Phiên chợ sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My. Ảnh: H.T.

Cây sâm Ngọc Linh tại Phiên chợ sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My. Ảnh: H.T.

Ngày 2/1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án thực hiện mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Mục đích của việc thực hiện mô hình là theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển, khả năng thích ứng của cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô tại một số khu vực trồng sâm Ngọc Linh khác nhau trên địa bàn huyện Nam Trà My. Từ đó làm cơ sở cho việc sử dụng và phát triển giống sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ bố trí 3 mô hình, mỗi mô hình có diện tích 0,055 ha với quy mô 1.100 cây. Trong đó có 1.000 cây sâm nuôi cấy mô và 100 cây sâm nhân giống bằng hạt (làm đối chứng). Cây giống nuôi cấy mô được lấy từ Công ty TNHH Sâm Sâm, cây giống được trồng bằng hạt từ Trạm Dược liệu Trà Linh.

Mô hình sẽ được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025, tổng kinh phí thực hiện khoảng 3 tỉ đồng. Trong đó, xây dựng mô hình (cây giống, vật tư…) hơn 1,044 tỉ đồng; chăm sóc mô hình hơn 65,74 triệu đồng; bảo vệ mô hình hơn 460 triệu đồng; quản lý, kiểm tra, đánh giá mô hình hơn 1,3 tỉ đồng…

Nguồn bài viết