fbpx

Trao đổi về tình hình công tác hội và phong trào nông dân, ông Lê Công Toán – Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Bình cho biết: 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng địa phương làm tốt công tác cán bộ ở các địa bàn sáp nhập địa giới hành chính, giới thiệu cán bộ chủ chốt tham gia nhân sự đại hội Đảng và kiện toàn nhân sự sau đại hội. Đến nay, toàn tỉnh có 150 cơ sở Hội (giảm 7 cơ sở), 1.206 chi hội (giảm 24 chi hội), 23 chi hội nghề nghiệp, 46 tổ hội nghề nghiệp (tăng 6 chi hội).

Hỗ trợ giống cây, con cho hội viên nghèo - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của nông dân giỏi Nguyễn Văn Bồn (ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Ảnh: Thu Hà

Toàn tỉnh kết nạp 1.151 hội viên mới, nâng tổng số hội viên là 174.521 người và phát triển nguồn quỹ hội lên 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 1.330 buổi tuyên truyền cho hơn 106.000 lượt hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2020, các cấp Hội ND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động trên 125.500 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã mạnh dạn đầu tư và thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ hợp tác, hợp tác xã; duy trì, phát triển một số ngành nghề truyền thống, như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, mây tre đan và thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên giúp nhau hơn 312 triệu đồng (không lấy lãi); giúp 187 hộ hội viên nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bằng các cây, con giống trị giá gần 1,3 tỷ đồng và 876 ngày công.

Đặc biệt, thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ tiền, vật chất trị giá hơn 2 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, Hội ND tỉnh Quảng Bình tiếp tục đề ra mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; chủ động kết nối, hướng dẫn thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể; vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nguồn bài viết