fbpx

Điều đó cho thấy chủ trương đúng đắn được triển khai thực hiện hiệu quả, thể hiện rõ được niềm tin từ chương trình “Ý Đảng, lòng dân”.

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm

Cũng giống như nhiều địa phương khác, khi bắt tay xây dựng NTM, huyện Cai Lậy gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên và sự quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện, huyện đã ra mắt xã NTM đầu tiên Tam Bình vào năm 2014. 

Tiếp nối thành quả đó và thực hiện phương châm “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, huyện quan tâm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện và có những định hướng, giải pháp phù hợp với thực tiễn của từng xã nên số xã về đích NTM tăng qua từng năm.

Cụ thể, xã Ngũ Hiệp ra mắt NTM vào năm 2016; xã Cẩm Sơn và xã Long Tiên năm 2017; xã Hiệp Đức, xã Phú An, xã Mỹ Long năm 2018; xã Long Trung, xã Thạnh Lộc, xã Tân Phong năm 2019; xã Hội Xuân và xã Phú Nhuận năm 2020.

“Quả ngọt” từ chương trình “Ý Đảng, lòng dân” - Ảnh 1.

Một tuyến đường thông thoáng sạch – đẹp ở xã NTM nâng cao Cẩm Sơn. Ảnh: P.V

“Đối với các xã lộ trình ra mắt NTM và NTM nâng cao trong năm 2021 cần khẩn trương chủ động hơn nữa xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho từng thành viên; theo dõi tiến độ, đánh giá rút kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu đề ra”.

Ông Trần Quốc Bình –

Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy

Tính đến cuối năm 2020, huyện Cai Lậy có 12/15 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Với mục tiêu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở cơ sở vào năm 2021, vì vậy trong năm nay, huyện Cai Lậy tiếp tục tập trung xây dựng 3 xã còn lại là Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, Phú Cường đạt chuẩn NTM.

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo số liệu thống kê, bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện là 18 tiêu chí/xã. Không dừng lại ở đó, huyện Cai Lậy cũng tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân qua việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Và Cẩm Sơn là xã đầu tiên của huyện Cai Lậy đã vinh dự đón nhận danh hiệu này vào năm 2020 sau thời gian thực hiện với tinh thần quyết tâm cao.

Trên cơ sở đó, trong năm 2021, huyện đề ra mục tiêu xây dựng thành công thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Hiệp Đức và Long Tiên.

Để đạt được những mục tiêu trên, huyện Cai Lậy chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội.

Theo đó, huyện thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Bởi khi người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM sẽ củng cố được niềm tin và đồng thuận cao, quá trình thực hiện của các địa phương sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Còn trong phát triển kinh tế, huyện chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm nghèo gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời, quan tâm tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn…

Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Trần Quốc Bình cho biết, đối với các xã đã ra mắt NTM và NTM nâng cao thì chủ động xây dựng triển khai kế hoạch để giữ vững các tiêu chí và nâng chất các tiêu chí, nhất là các tiêu chí dễ biến động như: Môi trường, y tế, quốc phòng và an ninh…

Nguồn bài viết