fbpx


Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận, Trạm Khuyến nông Ninh Sơn vừa tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò cho 23 hộ chăn nuôi.

Đây là lớp tập huấn ngoài mô hình nằm trong khuôn khổ dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình cải tạo để nâng cao năng suất đàn bò thịt địa phương năm 2020”. Mô hình được thực hiện ở xã Quảng Sơn, quy mô 120 con cái được thụ tinh nhân tạo các giống tinh Brahman, BBB cho 30 hộ chăn nuôi bò. Hiện tại đã phối được 58 có chửa, tiếp tục theo dõi bò cái động dục và hướng dẫn kỹ thuật.

Học viên 2 xã Hòa Sơn và Lương Sơn tham gia tập huấn kiến thức cơ bản về thụ tinh nhân tạo tại Trạm Khuyến nông huyện Ninh Sơn.

Học viên 2 xã Hòa Sơn và Lương Sơn tham gia tập huấn kiến thức cơ bản về thụ tinh nhân tạo tại Trạm Khuyến nông huyện Ninh Sơn.

Lớp tập huấn đã cung cấp cho học viên những thông tin cơ bản về thực trạng và định hướng phát triển chăn nuôi bò thịt ở nước ta; Giới thiệu những giống bò cho chất lượng thịt cao có thể phối với giống bò vàng địa phương. Đồng thời, giảng viên đã trang bị những kiến thức tổng quan về thụ tinh nhân tạo; Hoạt động sinh sản ở bò cái; sự động dục ở bò và kỹ thuật phát hiện động dục; Cách xác định thời điểm phối giống thích hợp để có tỷ lệ thụ thai cao; Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò…

Sau tập huấn, người chăn nuôi có thêm những kiến thức bổ ích về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và cách chăm sóc nuôi dưỡng bò thịt để áp dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

Nguồn bài viết