fbpx


Sở NN-PTNT Đồng Tháp phát động phong trào thi đua phát triển sản xuất lúa hướng hữu cơ, lúa chất lượng cao, nông sản sạch gắn với liên kết tiêu thụ năm 2021.

Sở NN-PTNT Đồng Tháp phát động phong trào thi đua 'Phát triển mô hình sản xuất lúa hướng hữu cơ, lúa chất lượng cao, nông sản sạch gắn với liên kết tiêu thụ' năm 2021. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sở NN-PTNT Đồng Tháp phát động phong trào thi đua “Phát triển mô hình sản xuất lúa hướng hữu cơ, lúa chất lượng cao, nông sản sạch gắn với liên kết tiêu thụ” năm 2021. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo đó, đối tượng tham gia phong trào là nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Công chức, viên chức và tập thể Phòng NN-PTNT huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT Đồng Tháp. Các Sở, ngành, địa phương tham gia, đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ, xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất – tiêu thụ nông sản theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững.

Nội dung thi đua tập trung vào xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, các phương án sản xuất nông sản sạch, theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững. Mục đích nhằm để đáp ứng các tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt và có gắn với liên kết – tiêu thụ, hướng tới xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm của địa phương.

Nguồn bài viết