fbpx


Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội và Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green ngày 2/10 ký kết phối hợp cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi.

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội và Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green ngày 2/10 ký kết phối hợp cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ảnh: Nguyên Huân.

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội và Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green ngày 2/10 ký kết phối hợp cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ảnh: Nguyên Huân.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Theo nội dung ký kết, Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động của Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá, nâng cao nhận thức cho đoàn viên Công đoàn về việc nhận biết sử dụng cũng như thay đổi thói quen tiêu dùng thực phẩm.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu về các sản phẩm chăn nuôi an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố.

Chủ trì kết nối đoàn viên Công đoàn ngành NN-PTNT Hà Nội nói riêng và công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói chung với các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội.

Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội tổ chức các hoạt động hội thảo, tham quan thực tế nhằm tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cho các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tư vấn, hướng dẫn Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green nói riêng và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung  tổ chức, xây dựng chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc.

Kết nối Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green với các mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi tiêu biểu khác trên địa bàn thành phố Hà Nội để hợp tác mở rộng quy mô cho Chuỗi thực phẩm Organic Green.

Tham mưu Sở NN-PTNT, UBND thành phố Hà Nội về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chuỗithực hiện các vấn đề khác theo yêu cầu thực tế cần thiết cũng như chức năng nhiệm vụ được giao.

Trạo tặng thẻ ưu đãi giảm giá các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc ngành NN-PTNT Hà Nội. Ảnh: Nguyên Huân.

Trạo tặng thẻ ưu đãi giảm giá các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc ngành NN-PTNT Hà Nội. Ảnh: Nguyên Huân.

Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green có trách nhiệm trực tiếp xây dựng và vận hành chuỗi thực phẩm Organic Green đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước.

Có chính sách ưu đãi tiêu dùng đối với đoàn viên Công đoàn Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nói riêng và công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói chung thông qua các hoạt động cụ thể.

Cấp thẻ ưu đãi giảm giá các sản phẩm của chuỗi thực phẩm Organic Green cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc ngành NN-PTNT Hà Nội nói riêng và công nhân viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói chung với mức ưu đãi giảm giá từ 5 – 10% so với giá niêm yết tại các cửa hàng và hệ thống phân phối sản phẩm của Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn bài viết