fbpx


Ngày 4/12/2020, Báo Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 75 năm thành lập (4/12/1945 – 4/12/2020).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Tùng Đinh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Tùng Đinh.

Tiền thân của Báo Nông nghiệp Việt Nam là Báo Tấc Đất (Cơ quan cổ động sản xuất của Bộ Canh nông – nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), được Bác Hồ trực tiếp đặt tên, viết bài trong số ra đầu tiên ngày 7/12/1945. Đó là vinh dự lớn lao.

Trước tiên, khi nghiên cứu về truyền thống của Báo Nông nghiệp Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương thấy rằng, 75 năm hình thành và phát triển, báo luôn bám sát tôn chỉ mục đích, thực sự là cầu nối, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con nông dân.

Chính vì vậy, tờ báo được bà con nông dân đón nhận với một tình cảm quý mến và trân trọng, được độc giả ghi nhận và nâng niu. Những sản phẩm, tác phẩm của Báo Nông nghiệp Việt Nam có tác dụng rất lớn góp phần vào công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng người nông dân thời đại mới.

Trong 75 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.

Báo không chỉ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn phổ biến  kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, chúng tôi cho rằng đội ngũ những người làm báo ở Báo Nông nghiệp Việt Nam luôn bám sát thực tiễn, có nhiều bài viết lay động, kiến giải được nhiều vấn đề trong việc xây dựng, phát triển văn hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đây cũng là sứ mạng cao cả mà đội ngũ Báo Nông nghiệp Việt Nam đã hoàn thành để tờ báo thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén. Ngoài việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước, báo còn phê phán những hủ tục lạc hậu, những hoạt động chưa lành mạnh, mặt trái của xã hội, đồng thời cổ vũ cái tốt, cái đẹp để xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn.

Thứ ba, những năm gần đây, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Bên cạnh sự đổi mới trong các tác phẩm báo chí, tờ báo còn có sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ làm báo.

Dưới góc độ quản lý, Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Báo Nông nghiệp Việt Nam phát huy hơn nữa sự đổi mới, sáng tạo để trong giai đoạn bùng nổ thông tin, vươn lên của truyền thông đa phương tiện, tờ báo trở thành cơ quan báo chí chủ lực của ngành nông nghiệp với khả năng thông tin nhanh nhạy, đa dạng, phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống.

Thực hiện được điều này, chắc chắn vị thế và uy tín của Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ được tăng lên, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà còn trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Thứ tư, một tờ báo muốn giữ được vị trí trong lòng bạn đọc phải có bản sắc riêng. Báo Nông nghiệp Việt Nam đang làm rất tốt điều này. Trong 75 năm qua, tờ báo đã duy trì được bản sắc của mình, bản sắc đó đã khẳng định được uy tín và vị thế với xã hội.

Nhờ có bản sắc giúp độc giả khi đọc, xem, nghe Báo Nông nghiệp Việt Nam nhận ra được những bài báo sâu sắc, chất lượng, có sức lay động, gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong công cuộc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đây là Chương trình mục tiêu quốc gia mà toàn Đảng, toàn dân chúng ta phải thực hiện làm sao để nông thôn ngày càng đẹp hơn, nông dân ngày càng ấm no hơn, làng bản ngày càng văn hóa hơn, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Thứ năm, trong điều kiện hiện nay, thị trường xuất khẩu về sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình xã hội, nhất là trong giai đoạn Covid-19 vừa qua.

Vì vậy, chúng tôi muốn nhắn gửi tới đội ngũ Báo Nông nghiệp Việt Nam cần có chiến lược tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, khẳng định được chất lượng của nông sản Việt Nam, giúp mở rộng thị trường.

Từ đó, giúp người dân thấy được cần phải nâng cao chất lượng theo nhu cầu của thị trường thế giới. Có như vậy mới làm gia tăng được giá trị của sản phẩm, mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân.

Làm được điều này, chắc chắn uy tín của Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng cao, nhân dân càng tin tưởng, độc giả càng gắn bó với tờ báo.

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Nguồn bài viết