fbpx


6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định vẫn tăng trưởng khá.

Vụ xuân 2020, năng suất lúa đạt 69,45 tạ/ha. Ảnh: Mai Chiến.

Vụ xuân 2020, năng suất lúa đạt 69,45 tạ/ha. Ảnh: Mai Chiến.

Sở NN-PTNT Nam Định cho biết, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản (giá so sánh 2010) ước đạt 11.196 tỉ đồng; tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Về trồng trọt, vụ xuân toàn tỉnh gieo cấy 72.465ha lúa, giảm 987ha so với vụ xuân 2019. Trong đó có 43.640ha gieo sạ (đạt 60% DT gieo cấy), tăng 110 ha so với vụ xuân 2019.

Trong điều kiện sâu bệnh phát sinh với mật độ cao, thời tiết diễn biến phức tạp, tuy nhiên do được chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa đạt 69,45 tạ/ha, tương đương vụ xuân 2019; sản lượng đạt trên 500.000 tấn.

Vụ xuân 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 220 cánh đồng lớn với diện tích 12.274ha (1.759 ha được bao tiêu sản phẩm), trong đó: 203 cánh đồng lúa, diện tích 11.773ha; 17 cánh đồng cây màu, diện tích 501ha; tăng 13 mô hình (1.737ha) so với vụ xuân 2019. Các huyện có phong trào phát triển cánh đồng lớn và mở rộng áp dụng cơ giới hóa nhanh là: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên và Hải Hậu.

Về chăn nuôi, mặc dù dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế nhưng chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tái đàn do nguồn giống khan hiếm, giá con giống cao.

Theo thống kê, đàn lợn 6 tháng đầu năm ước đạt 632,3 nghìn con, tăng 20,4% (tăng 107,1 nghìn con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 79,2 ngàn tấn, tăng 0,6% (tăng 499 tấn).

Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển khá. Hiện, đàn gia cầm ước đạt 8,36 triệu con, tăng 4,9%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 14.790 tấn, tăng 7,8%; trứng gia cầm ước đạt 193 triệu quả, tăng 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Đàn trâu, bò ước đạt 37.445 con, tương đương cùng kỳ năm 2019; sản lượng thịt trâu, bò ước đạt 2.260 tấn, tăng 0,45% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 81.933 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nuôi trồng đạt 51.889 tấn, khai thác đạt 30.044 tấn.

Sở NN-PTNT Nam Định cho biết thêm, năm 2020 có 76 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu (xã Nghĩa Minh – huyện Nghĩa Hưng, xã Liên Minh – huyện Vụ Bản, xã Giao Phong – huyện Giao Thủy); 93 xã, thị trấn đăng ký có mô hình thôn/xóm NTM kiểu mẫu với tổng số 320 mô hình.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 được triển khai tích cực. Đến hết tháng 6 đã có 62 sản phẩm được Hội đồng tư vấn của tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao…

Để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành NN-PTNT năm 2020 từ 2,5-3%, 6 tháng cuối năm các cơ quan đơn vị trong toàn ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, đề cao trách nhiệm, tham mưu và triển khai tích cực các nhiệm vụ công tác được giao phấn đấu đạt kết quả nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguồn bài viết