fbpx


Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020 ngành nông nghiệp Đăk Lăk đã tăng trưởng 19,41%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Giá trị tổng sản phẩm cao nhất 5 năm qua

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đăk Lăk cho biết, năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong khi giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ở mức thấp, tiêu thụ sản phẩm khó khăn, thời tiết có diễn biến cực đoan… nhưng ngành nông nghiệp của địa phương vẫn đạt được những thành quả lớn, tốc độ trưởng cao nhất từ trước tới nay.

Ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đạt thành quả lớn mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây nhiều cản trở. Ảnh: Minh Hậu.

Ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đạt thành quả lớn mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây nhiều cản trở. Ảnh: Minh Hậu.

“Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp Đăk Lăk đã bám sát và tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác của ngành và các nhiệm vụ được Bộ NN-PTNT giao. Do vậy sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì phát triển và đạt kết quả tốt, thực hiện đúng tiến độ. Diện tích gieo trồng và năng suất, sản lượng đều vượt kế hoạch đề ra”, ông Nguyễn Hoài Dương chia sẻ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đăk Lăk, vụ ĐX 2019-2020 diện tích gieo trồng vượt 27,27% kế hoạch, năng suất lúa đạt 74,36 tạ/ha (cao hơn 8,6 tạ/ha so với bình quân cả nước). Sản lượng thịt hơi và trứng các loại tăng 46% so với kế hoạch. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ. Sản lượng lương thực các loại cây trồng chính trong vụ ĐX tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, cũng như nhiều địa phương khác, ngành nông nghiệp của Đăk Lăk cũng phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt và đặc biệt là dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi. Giá nhiều loại nông sản sụt giảm và tiêu thụ khó khăn bởi sự tác động của đại dịch Covid-19. Trong hàng loạt những khó khăn, tỉnh này đã nỗ lực để vươn lên. Trong năm 2020, giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn ước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,41% so với năm 2019. Đây là giá trị cao nhất trong 5 năm qua (giai đoạn 2016-2019 bình quân tăng trưởng 5,85%/năm).

Nông dân Đăk Lăk trồng áp dụng công nghệ vào trồng trọt. Ảnh: Minh Hậu.

Nông dân Đăk Lăk trồng áp dụng công nghệ vào trồng trọt. Ảnh: Minh Hậu.

Về thủy lợi, địa phương này đảm bảo tưới chủ động cho 82% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%  (100% kế hoạch), tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,74%, đạt 100% kế hoạch và tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 42,1%, tăng 2% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT Đăk Lăk nói: “Các công tác khác được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho sản xuất và đạt kế hoạch đề ra như: Triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, sản xuất có chứng nhận, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được chú trọng. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được nâng cấp và hiện đại hóa. Công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được chỉ đạo triển khai mạnh mẽ…

Có thể khẳng định, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức thì đây là một nỗ lực lớn của ngành nông nghiệp, kết quả đạt được là khá toàn diện, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh”.

Xây dựng nông nghiệp hiện đại

Ông Nguyễn Hòa Dương cho biết, đối với Đăk Lăk, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng vì đây là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2020 – 2025. Tỉnh hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Mô hình sầu riêng tại Đăk Lăk cho thu nhập lên đến cả tỷ đồng/ha mỗi năm. Ảnh: Minh Hậu.

Mô hình sầu riêng tại Đăk Lăk cho thu nhập lên đến cả tỷ đồng/ha mỗi năm. Ảnh: Minh Hậu.

Địa phương này đặt ra mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,85% so với năm 2020. Thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 82,65% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới, tăng 0,65% so với năm 2020. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%, tăng 0,5% so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cây cao su) đạt 39,04%, tăng 0,3% so với năm 2020.

Địa phương cũng xác định sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường và xây dựng nông thôn mới là nòng cốt. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả, bền vững.

Đồng thời tập trung phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

Tỉnh Đăk Lăk đang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Ảnh: Minh Hậu.

Tỉnh Đăk Lăk đang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Ảnh: Minh Hậu.

“Tỉnh cũng đổi mới và phát triển các Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ trong nông nghiệp, phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đặc biệt là liên kết, hợp tác với nông dân trong đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm sản”, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đăk Lăk cho biết.

“Ngành nông nghiệp Đăk Lăk đã tập trung điều chỉnh hoạt động khuyến nông, khoa học công nghệ và đào tạo nghề theo hướng phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa an toàn, chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, đồng bộ về công nghệ và quy trình tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và phục vụ tái cơ cấu ngành”, ông Nguyễn Hoài Dương.

Nguồn bài viết