fbpx


5 năm qua, tỉnh Nam Định có 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nông dân Trần Thanh Năm (huyện Xuân Trường) nuôi cá trắm đen lãi 1 tỉ đồng/năm. Ảnh: Mai Chiến.

Nông dân Trần Thanh Năm (huyện Xuân Trường) nuôi cá trắm đen lãi 1 tỉ đồng/năm. Ảnh: Mai Chiến.

Theo Hội Nông dân tỉnh Nam Định, giai đoạn 2015 – 2020, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.

Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng.

Ðể hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội đã tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn. Hàng năm, phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân.

Vận động hội viên tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 4 HTX, 92 tổ hợp tác, 31 tổ hội nghề nghiệp. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đơn vị có cách làm hay, hiệu quả, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nông dân.

Ðến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã có 12.500 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157.000 lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo…

Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Nam Định có 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013 – 2018; 172 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen.

5 hội viên tiêu biểu được bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc” toàn quốc; 3 sản phẩm được chọn là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu xuất sắc”. 5 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 38 tập thể và 145 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Nguồn bài viết