fbpx


Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu, đến năm 2025 sẽ có hơn 20 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu quả, đạt giá trị sản xuất 500 triệu đồng/ha.

Ninh Thuận sẽ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Ảnh: MH.

Ninh Thuận sẽ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Ảnh: MH.

Ngày 21/1, tại tỉnh Ninh Thuận, Sở NN-PTNT tỉnh này tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Đây là cơ sở tiền đề nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết, đề án thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) được đơn vị xây dựng có mục tiêu phục vụ tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, đề án góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và thích ứng có hiệu quả với biến đối khí hậu.

Với đề án này, Ninh Thuận phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ có từ 3 – 4 vùng NNƯDCNC đáp ứng các tiêu chí được công nhận với diện tích sản xuất vào năm 2025 đạt trên 1.000 ha.

Trên cơ sở đó sẽ dần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản trên diện tích NNƯDCNC của tỉnh, tạo ra sản phẩm an toàn và đạt tiêu chuẩn VietGAP; tạo ra cây, con giống có năng suất, chất lượng cao.

Mục tiêu của Ninh Thuận vào năm 2025 sẽ có hơn 20 dự án  hoạt động có hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đạt từ 500 triệu đồng trở lên vào năm 2025. Đến năm 2030 sẽ có hơn 50 dự án NNƯDCNC hoạt động hiệu quả với giá trị sản xuất 1 tỷ đồng/ha.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng, đơn vị sẽ tiếp thu những ý kiến từ hội thảo để hoàn thiện đề án đưa ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận phát triển trong thời gian tới. Ảnh: L.K.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng, đơn vị sẽ tiếp thu những ý kiến từ hội thảo để hoàn thiện đề án đưa ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận phát triển trong thời gian tới. Ảnh: L.K.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học từ Học viện Nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm TP. HCM cùng với các doanh nghiệp lớn đã tham gia góp ý vào đề án đẩy mạnh phát triển NNƯDCNC của tỉnh Ninh Thuận.

Trong đó nội dung được chú trọng là lựa chọn các con, cây giống chủ lực gì để phát triển; ứng dụng công nghệ gì cho hợp lý với đặc điểm về khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh cũng như để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay.

“Trên cơ sở những đánh giá, góp ý thảo luận tại hội thảo hôm nay, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp thu. Từ đó sẽ điều chỉnh lại đề án cho phù hợp trước khi tham mưu trình UBND tỉnh Ninh Thuận để trong thời gian tới đưa sản xuất NNƯDCNC địa phương phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững”, ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận nói.

Nguồn bài viết