fbpx


Nam Định đăng ký xây dựng 17 đoạn đê kiểu mẫu với tổng chiều dài 19,974 km tại 8 huyện, thành phố.

Đê kiểu mẫu đoạn qua xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường. Ảnh: Mai Chiến.

Đê kiểu mẫu đoạn qua xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường. Ảnh: Mai Chiến.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định đã đăng ký và được Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) phê duyệt xây dựng 17 đoạn đê theo quy chuẩn tuyến đê kiểu mẫu.

Trong đó, huyện Mỹ Lộc có 3 đoạn trên tuyến đê hữu sông Hồng gồm: 1.038,4m đoạn K161+292,3 – K162+270,7; 1.190m đoạn K156+810 – K158+000; 746,5m đoạn K158+810 – K159+556,5.

Huyện Nam Trực có 5 đoạn gồm: 1.352m đoạn K169+610 – K170+962 đê hữu sông Hồng; 3.028m đoạn K177+672 – K180+700 đê hữu sông Hồng; 1.671m đoạn K4+351 – K6+000 đê tả sông Đào; 1.446m đoạn  K12+000 – K13+500 đê tả sông Đào; 600m đoạn K15+000 – K15+600 đê tả sông Đào.

Huyện Trực Ninh xây dựng 120m đoạn K182+580 – K182+700 đê hữu sông Hồng. Huyện Xuân Trường xây dựng 294m đoạn K190+806 – K191+100 đê hữu sông Hồng.

Huyện Giao Thuỷ xây dựng 1.880m đoạn K208+500 – K210+380 đê hữu sông Hồng. Huyện Hải Hậu xây dựng 2.270m đoạn K33+180 – K35+450 đê tả sông Ninh.

Huyện Vụ Bản xây dựng 440m đoạn K5+360 – K5+800 đê hữu sông Đào và 1.860m đoạn K6+280 – K8+140 đê hữu sông Đào. Huyện Ý Yên xây dựng 926m đoạn K23+550 – K24+519 đê hữu sông Đào.

Thành phố Nam Định xây dựng 468m đoạn K166+826 – K167+294 đê hữu sông Hồng và 644m đoạn K4+265 – K4+909 đê hữu sông Đào.

Các đoạn đê được cải tạo, nâng cấp theo quy chuẩn “tuyến đê kiểu mẫu” gồm: Phát quang, chỉnh trang mái đê, xây tường đỉnh, tường chân, tường dọc mái đê và bậc lên xuống bằng gạch.

Riêng, đoạn từ K4+265 – K4+909 đê hữu sông Đào sẽ được thành phố Nam Định phát quang, thu dọn phế thải, giữ nguyên kết cấu mái đê cũ do đã được xây ô bằng khung đá, lát block; đắp đất bù mái sau đó trồng cỏ trên mái đê.

Đoạn từ K5+360 – K5+800 đê hữu sông Đào sẽ được huyện Vụ Bản phát quang, thu dọn phế thải, giữ nguyên kết cấu mái đê cũ do đã được gia cố trong khung bê tông, phủ 1 lớp đất mịn sau đó trồng cỏ trên mái đê.

Nguồn bài viết