fbpx


Sau nhiều tháng triển khai các biện pháp tái đàn, đến nay đàn lợn của tỉnh Nam Định đã đạt 600 nghìn con.

Thời gian tới, Nam Định tập trung phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại ở các vùng đã được quy hoạch. Ảnh: Mai Chiến.

Thời gian tới, Nam Định tập trung phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại ở các vùng đã được quy hoạch. Ảnh: Mai Chiến.

Theo Sở NN-PTNT Nam Định, mặc dù dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhưng chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc tái đàn do nguồn giống khan hiếm, giá con giống cao.

Đàn lợn 6 tháng đầu năm ước đạt 632,3 nghìn con, tăng 20,4% (tăng 107,1 nghìn con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 79,2 ngàn tấn, tăng 0,6% (tăng 499 tấn).

Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển khá. Đàn gia cầm ước đạt 8,36 triệu con, tăng 4,9%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 14.790 tấn, tăng 7,8%; trứng gia cầm ước đạt 193 triệu quả, tăng 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Đàn trâu, bò ước đạt 37.445 con, tương đương cùng kỳ năm 2019; sản lượng thịt trâu, bò ước đạt 2.260 tấn, tăng 0,45% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Sở NN-PTNT Nam Định cho biết thêm, do ảnh hưởng của bệnh Covid-19 nên tiến độ tiêm phòng triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, ngành thú y Nam Định đã triển khai lấy 50 mẫu bệnh phẩm lợn để tiến hành giám sát các bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển và Tai xanh ở lợn. Kết quả, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có 1/50 mẫu dương tính.

Thời gian tới, ngành thú y Nam Định sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi nhất là việc tái đàn.

Giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ; tập trung phát triển chăn nuôi trang trại ở các vùng quy hoạch; khuyến khích phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi sinh thái không mùi và áp dụng công nghệ chăn nuôi chuồng kín…

Nguồn bài viết