fbpx


Đó là mục tiêu huyện Hương Sơn đặt ra khi xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 2020 – 2025.

Hương Sơn phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 1.000 con hươu. Ảnh: Thanh Nga.

Hương Sơn phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 1.000 con hươu. Ảnh: Thanh Nga.

Bà Uông Thị Kim Yến, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho hay, chăn nuôi hươu sao vừa là thế mạnh vừa là điểm nhấn trong phát triển kinh tế của Hương Sơn. Do đó, trong nhiều năm qua, huyện đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển đối tượng nuôi này, và thực tế hiệu quả từ con hươu mang lại cho người dân địa phương cũng rất lớn.

Đến thời điểm này, tổng đàn hươu toàn huyện đạt 37.000 con; sản lượng nhung hươu 14,5 tấn; giá trị sản xuất đạt hơn 226 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững, Hương Sơn phấn đấu mỗi năm tăng thêm 1.000 con hươu, để đến 2025 đạt tổng đàn 42.000 con; sản lượng nhung khoảng 17 tấn.

Tập trung nuôi thâm canh nông hộ, gia trại (quy mô từ 10 con/hộ trở lên); tăng cường bình tuyển, chọn lọc, nâng cao chất lượng đàn hươu giống; đồng thời, áp dụng mô hình chăn nuôi lót sàn, thu gom chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nguồn bài viết