fbpx


Tăng cường sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng giúp nâng cao hiệu quả đất trồng lúa và góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh Lào Cai.

Cánh đồng lúa của bà con nông dân xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ảnh: H.Đ.

Cánh đồng lúa của bà con nông dân xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà, Lào Cai). Ảnh: H.Đ.

Thực hiện Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2021, với nhiệm vụ sản xuất đảm bảo an ninh lương thực, tỉnh Lào Cai tập trung khai thác hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa với diện tích đạt 33.400ha, sản lượng 178.356 tấn.

Trong đó, xây dựng vùng thâm canh lúa với quy mô 8.420ha tại các vùng trọng điểm lúa của tỉnh ở huyện: Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Để đạt được mục tiêu sử dụng hiệu quả đất trồng lúa, những vấn đề cần chú trọng là kiểm soát chặt chẽ cơ cấu giống, tăng cường sử dụng giống mới, có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, bảo vệ kết quả sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao, cánh đồng 1 giống, canh tác cải tiến SRI…

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng từng bước giảm diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn.

Trong năm 2021, Lào Cai duy trì diện tích gieo trồng ngô đạt 35.000ha, sản lượng đạt 151.644 tấn… qua đó, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và nâng cao được giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi ha đất trồng lúa, ngô.

Nguồn bài viết